Now showing items 1-3 of 3

  • Měření proudových polí v objemu 

   Author: Peterka Tomáš; Supervisor: Filipský Jakub; Opponent: Čížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Práce pojednává o měření rychlostních polí v objemu. Popisuje některé známé metody měření rychlostních polí, jejich matematicko-fyzikální principy a hodnotí jejich náročnost a omezení. Popisuje zpracování metody PIV pro ...
  • Návrh tandemového úložného prostoru pro snížení emisí CO2 osobních vozidel 

   Author: Vostatek Martin; Supervisor: Filipský Jakub; Opponent: Štorch Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-14)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem tandemového úložného prostoru pro osobní automobil. Práce obsahuje rešerši aerodynamiky vozidel se zaměřením na úplav, návrh tandemového úložného prostoru, CFD výpočty modelu úložného ...
  • Rovinný průtokoměr 

   Author: Filipský Jakub; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Polická Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)