Now showing items 1-1 of 1

  • Pružné modely cév pro PIV měření 

   Author: Bláha Adam; Supervisor: Nováková Ludmila; Opponent: Adamec Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   Práce se zabývá výrobou pružných modelů cév pro měření optickou metodu PIV. Cílem práce je vhodným postupem vyrobit pružný model pro měření metodou PIV a zpracovat metodiku výroby modelu. Na základě experimentu pak ověřit ...