Now showing items 1-5 of 5

  • Matematický model křížoproudého výměníku tepla pro nehomogenní vstupní podmínku 

   Author: Hudeček Vojtěch; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Sloupenský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-10)
   Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením matematického modelu křížoproudého vý-měníku a analýzou teplosměnných ploch. V první části jsou zmíněny základní informace o stavbě a použití křížoproudých výměníků a jsou popsány ...
  • Měření proudových polí v objemu 

   Author: Peterka Tomáš; Supervisor: Filipský Jakub; Opponent: Čížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Práce pojednává o měření rychlostních polí v objemu. Popisuje některé známé metody měření rychlostních polí, jejich matematicko-fyzikální principy a hodnotí jejich náročnost a omezení. Popisuje zpracování metody PIV pro ...
  • Porovnání metod k určování rozložení tlaku na letadlovém křídle při malých Re 

   Author: Trnka Aleš; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Štorch Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-05)
   Práce shrnuje experimentální a výpočtové metody k určení rozložení tlaku na letadlovém křídle. Poté se věnuje výpočtu rozložení tlaku a jeho následnému ověření pomocí experimentálního měření za letu.
  • Rovinný průtokoměr 

   Author: Filipský Jakub; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Polická Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vodní cirkulační trať 

   Author: Gemperle Jiří; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Schmirler Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Diplomová práce se věnuje návrhu a konstrukci vodní cirkulační tratě pro testování a kalibraci měřidel vyvíjených na Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky, Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. ...