Now showing items 1-1 of 1

  • Numerický výpočet tlakové ztráty při významném zúžení průřezu 

   Author: Škrle Vojtěch; Supervisor: Netřebská Hana; Opponent: Adamec Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu numerického modelu proudění významným zúžením průřezu. Popisuje tvorbu a validaci modelu zúžení za pomoci dat dostupných z experimentu a vyhodnocení tlakových ztrát v zúžení v závislosti ...