Now showing items 1-7 of 7

  • Analytické postupy při návrhu chladících oběhů 

   Author: Špinová Lenka; Supervisor: Čížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody pro návrat bezpilotních prostředků 

   Author: Brabec Marek; Supervisor: Štorch Vít; Opponent: Čížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
   Bakalářská práce nejprve stručně charakterizuje bezpilotní prostředky a uvádí jejich dělení podle předem zvolených charakteristik. Následně jsou uvedeny nejčastěji používané přístupy a metody pro návrat bezpilotních strojů. ...
  • Měření polár profilů pro lodní oplachtění 

   Author: Mixa Jan; Supervisor: Štorch Vít; Opponent: Čížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Tato práce se zabývá problematikou lodního oplachtění, popisem fyzikálního modelu plachetnice a návrhem alternativního oplachtění. Dále se práce zabývá návrhem a stavbou aerodynamických vah určených měření polár profilů. ...
  • Návrh chladicího okruhu pro projekt studentské elektro*formule 

   Author: Pátý Marek; Supervisor: Čížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řídicí jednotka padákového kluzáku 

   Author: Brož František; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Punčochář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-14)
   Práce se zabývá úpravou existující řídicí jednotky modelu padákového kluzáku v měřítku přibližně 1:2,5. V rámci předkládané bakalářské práce byla jednotka opravena a následně doplněna o nově navržený systém řízení směru ...
  • Simulace pracovního bodu chladícího okruhu vozu 

   Author: Hudeček Vojtěch; Supervisor: Čížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Testing of a Wind Tunnel 

   Author: Ramezani Vahid; Supervisor: Čížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)