• Vliv zvýšených teplot na beton biologického stínění 

   Autor: Koťátková Jaroslava; Vedoucí práce: Reiterman Pavel; Oponent práce: Doležel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Proces prodlužování platnosti licencí pro provoz jaderných elektráren (JE) je v současnosti aktuálním tématem v mnoha zemích, což vyplývá z mohutné výstavby JE v 70. a 80. letech minulého století, jejichž licencím nyní v ...
  • Vliv prostředí na tahovou pevnost textilního betonu 

   Autor: Machovec Jan; Vedoucí práce: Reiterman Pavel; Oponent práce: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce pojednává o vlivu agresivního prostředí na tahové vlastnosti textilního betonu. Vedle účinku prostředí také popisuje textilní beton jako takový a uvádí, kde se s ním lze v praxi setkat. Textilním betonem ...
  • Využití odpadních ocelových vláken pro přípravu drátkobetonů 

   Autor: Havrda Jan; Vedoucí práce: Reiterman Pavel; Oponent práce: Doležel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Tato diplomová práce se zabývá využitím odpadních ocelových vláken jako rozptýlené výztuže do drátkobetonů. Byly provedeny porovnávací testy betonu s komerčními a odpadními drátky. Jejich problémem použití v betonových ...
  • Vliv aktivních příměsí na vybrané vlastnosti cementových kompozitů vytvrzovaných za různých hydrotermálních podmínek 

   Autor: Holub Petr; Vedoucí práce: Reiterman Pavel; Oponent práce: Doležel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Uvedená diplomová práce se zabývá vlivem aktivních příměsí na konečné mechanické vlastnosti cementových kompozitů vytvrzených za speciálních podmínek. Jsou zde názorně popsány jednotlivé aktivní příměsi s ohledem na chemické ...