Show simple item record

Platform frame construction - sustainable development

dc.contributor.advisorPopenková Miloslava
dc.contributor.authorKrov Lubomír
dc.date.accessioned2013-06-28T00:00:57Z
dc.date.available2013-06-28T00:00:57Z
dc.date.issued2013-06-28
dc.date.submitted2013-06-28 02:00:03.0
dc.identifier87920685105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/17601
dc.description.abstractNejvíce používaná technologie při realizaci dřevostaveb je systém lehkého dřevěného skeletu. Systém má minulost, současnost a jaká bude, přesněji může být jeho budoucnost? Má potenciál přinést efektivnější způsoby realizace objektů, které budeme potřebovat pro naplňování našich potřeb? Úspory a zvyšování hospodárnosti má nejvyšší význam pro další rozvoj stavebního průmyslu. Ekonomika, návratnost investic je klíčem při rozhodování z pohledu investora. Zde je vazba na realizační společnosti, které investují do výrobních zařízení. Disertační práce reaguje na aktuální stav krize ve stavebnictví v prostředí ČR s vazbou na EU, na zvyšující se nezaměstnanost ve stavebnictví. Výrobně inovační firmy hledají nové způsoby zefektivnění výroby. Správný okamžik k hledání nových cest k úsporám a zvýšení hospodárnosti, je však nutné komplexně posuzovat v rovině ekonomické, energetické a ekologické.
dc.description.abstractThe most used technology implementation of the system is a timber frame. The system has the past, present and what will be, more may be its future? It has the potential ways to produce more efficient buildings that will be appropriate to meet our needs? Savings and increasing efficiency is of utmost importance for the further development of the construction industry. Economy, return of the investment is the key in determining the investors's perspective. Here's a link to the implementation companies that invest in production facilities. Dissertation addresses the current state of crisis in the construction sector in the Czech Republic with a link to the EU, rising unemployment in the construction industry. Production companies are looking for innovative new ways to streamline production. Right time to look for new ways to increase savings and efficiency must be addressed comprehensively in the context of the economic, energy and environmental.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjecttechnologie, dřevostavba, stavební řezivo, nulová produkce CO2, udržitelný rozvoj, systémová prefabrikace Technology, Construction, Timber, Zero CO2 production, Sustainable development, System of Prefabricationcze
dc.titleTechnologie dřevostaveb - udržitelný rozvoj
dc.titlePlatform frame construction - sustainable developmenteng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2013-06-28T00:00:57Z
dc.date.accepted2013-06-26 00:00:00.0
dc.contributor.refereeKuklík Petr
dc.description.departmentkatedra technologie stavebcze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record