Show simple item record

Present trends in the development of the buildings for sports

dc.contributor.advisorDvořák Václav
dc.contributor.authorParoubková Jitka
dc.date.accessioned2013-06-01T00:00:55Z
dc.date.available2013-06-01T00:00:55Z
dc.date.issued2013-06-01
dc.date.submitted2013-06-01 02:00:02.0
dc.identifier90067244905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/15561
dc.description.abstractPráce se zabývá vývojem staveb pro sport, a to zejména z hlediska typologického. Cílem práce je, na základě poznání vývoje tohoto druhu staveb do současnosti, určit předpokládaný směr jejich vývoje do budoucnosti. Typologie staveb pro sport je posuzována ze všech hledisek, které výsledný návrh stavby ovlivňují. Kromě otázek provozních jsou zkoumány urbanistické aspekty, vlivy technického a technologického řešení, ale i otázky společenské a sociální, v nichž se odráží nový pohled na využívání tohoto druhu stavby a nové požadavky, které společnost na možnosti využívání klade. Po stručném nastínění vývoje sportu a jeho významu pro společnost v různých historických obdobích je podán přehled vybraných staveb pro sport. Přehled je sestaven tak, aby každé rozhodující období bylo zastoupeno alespoň jednou stavbou. Hlavním jádrem práce je analýza vybraných staveb spolu s výčtem současných požadavků, které jsou na stavby pro sport kladeny. Po porovnání vybraných staveb z minulých období a zároveň po porovnání se současnými požadavky jsou v závěru vytčeny základní aspekty, které budou návrh a realizaci staveb pro sport ovlivňovat v budoucnosti. Výsledky práce budou aplikovány ve výuce a budou přínosem pro studenty architektury a stavebních oborů. Dále budou publikovány v odborném tisku a na konferencích a mohou být přínosem pro investory a projektanty.
dc.description.abstractThis dissertation describes the main trends in the development of the building constructions intended for the sport like activities from the typological point of view. The main aim was to determine the expected direction in the development of such constructions in future. Construction of the building intended for the sport activities was considered from the all aspects, which might influence the construction plans and proposals. The urbanity aspect, the both technical and technologically possible solutions were taken in to the account and last but not least also the involved problems, reflecting contemporary and new perspective of social demands for such constructions exploitation. Brief historical development of sport activities and their importance for the society as well as the survey of the chosen and important sport building constructions is given. For each historical period at least one important and (or) interesting building unit is mentioned in the survey submitted. Principal sense of this dissertation is the analysis of the chosen buildings from the point of view of the contemporary requirements, which could be considered as essential for the sport constructions at present. Shown analysis will then serve for the comparison of the past and present demands, which should be also involved and used in the ideas of the sport constructions in future. The results of thesis will be applied in the education process and teaching of students of architecture and construction. Important results will be published in journals and proceedings and might be also used by investors, designers and architectureseng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectSport, stavba pro sport, sportoviště, sportovní hala, tělocvična, plavecký bazén; tělovýchova, vrcholový sport, výkonnostní sport, rekreační sport; typologie Sport, buildings for sports, sports field, sports hall, swimming pool; physical education, top level sport , leisure sporting activity; typologycze
dc.titleSoučasné trendy ve vývoji staveb pro sport
dc.titlePresent trends in the development of the buildings for sportseng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2013-06-01T00:00:55Z
dc.date.accepted2013-05-30 00:00:00.0
dc.contributor.refereeKopřiva Miloš
dc.description.departmentkatedra architekturycze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record