Show simple item record

Life cycle cost analysis of asphalt pavementsdc.contributor.advisorLehovec František
dc.contributor.authorHanzík Filip
dc.date.accessioned2013-02-22T01:06:35Z
dc.date.available2013-02-22T01:06:35Z
dc.date.issued2013-02-22
dc.date.submitted2013-02-22 02:01:03.0
dc.identifierKOS-87920688305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/15201
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem metodiky porovnávání nákladů životního cyklu asfaltových vozovek, která by byla využitelná při technicko-ekonomickém hodnocení konstrukčních variant, a to nejen pro investory, ale i pro projektanty, zhotovitele či správce pozemních komunikací. V první části práce jsou shrnuty informace o způsobech zpracování analýzy nákladů životního cyklu silničních konstrukcí pomocí stávajících výpočetních modelů, možnostech stanovení cen stavebních materiálů a prací a životnostech silničních konstrukčních vrstev. Ve druhé části je popsán nově navržený software RCCC ke srovnávání asfaltových vozovek z pohledu celkových nákladů životního cyklu. Program RCCC částečně vychází z principů stávajících modelů, je však doplněný a upravený pro účely této disertační práce. Ve třetí části je formou příkladu provedeno srovnání pořizovacích cen, nákladů na opravy a celkových nákladů na stavební práce u vybraných asfaltových vozovek. Konstrukce jsou zároveň porovnány z hlediska počtu pracovních dní, potřebných na výstavbu a technologické zásahy v průběhu životnosti. Na základě výsledků analýzy byl zhotoven návrh doporučujících údajů, jak by měli investoři a dodavatelé postupovat při nabídkových řízeních.
dc.description.abstractThis paper deals with a design of a methodology for comparing life cycle costs of asphalt pavements which could be used for a technical and economical assessment of construction alternatives, not only for investors but also for the designers, contractors or managers of roads and highways. The first part summarizes the information about life cycle cost analysis of road structures with using existing computer models, pricing options of construction materials and works and lifetime of road structure layers. The second part describes the newly designed software RCCC for asphalt pavements comparison in terms of total life cycle costs. The program RCCC is partly based on the principles of the existing models, but supplemented and modified for the purposes of this dissertation thesis. In the third part, an example of a comparison of construction costs, repair and maintenance costs and total life cycle costs of selected asphalt pavements has been performed. Selected road structures have been also compared considering the number of days required for the construction and technological interventions during the life cycle. Based on the analysis results, recommending data have been proposed, how investors and contractors should proceed with tendering procedures.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectanalýza nákladů, životní cyklus, asfaltové vozovky, silniční konstrukce, porovnání nákladů. Life cycle, cost analysis, asphalt pavements, road structures, cost comparisoncze
dc.titleAnalýza nákladů životního cyklu asfaltových vozovek
dc.titleLife cycle cost analysis of asphalt pavementseng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2013-02-22T01:06:35Z
dc.date.accepted2013-02-20 00:00:00.0
dc.description.departmentkatedra silničních stavebcze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record