Show simple item record

Application of simulation models on description of preferential flow within a soil profile

dc.contributor.advisorCíslerová Milena
dc.contributor.authorZumr David
dc.date.accessioned2012-12-12T01:01:27Z
dc.date.available2012-12-12T01:01:27Z
dc.date.issued2012-12-12
dc.date.submitted2012-12-12 02:00:03.0
dc.identifierKOS-87920695505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/13901
dc.description.abstractTématem disertační práce je kritická studie aplikace numerických modelů na popis proudění vody a transport ve vodě rozpuštěných látek v pórovitém prostředí a využitelnost modelů i v inženýrské praxi. Důraz je kladen na problematiku proudění přírodním heterogenním půdním prostředím, které vykazuje preferenční proudění, a na hledání reprezentativních hydraulických charakteristik. Numerické modely jsou silným nástrojem pro simulace přírodních procesů, ale v případě modelování proudění vody heterogenním částečně nasyceným půdním profilem narážíme na problémy identifikace prostorově variabilních vstupních parametrů. Diskutovanou komplikací je stanovení reprezentativního objemu, na kterém jsou makroskopické charakteristiky definovány a upscaling těchto charakteristik pro úlohy řešené na velkých měřítkách. V práci je diskutována využitelnost elektrické rezistivní tomografie pro posouzení režimu proudění a pro průměrování makroskopických veličin. Originálním přístupem je využití ERT v kombinaci s inverzním modelováním pro stanovení hydraulických charakteristik porézního prostředí.
dc.description.abstractThe dissertation thesis is a critical study of a use of numerical models on water flow and solute transport within a porous media and the application of the models in engineering praxis. The main emphasis is given to the water regime of natural heterogeneous soils that exhibit preferential flow and to representative parameterization of the hydraulic characteristics of these soils. Although the numerical simulation models are of a great help in practical applications, the problem of identification of spatialy variable input inforamtion still remains. Another discussed issue is the estimation of representative elementary volume of heterogeneous soils and upsacaling of the hydraulic characteristics with the help of electric resistivity tomography and inverse optimalizationeng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectnenasycená zóna; vadózní zóna; preferenční proudění; hydraulické charakteristiky; numerické modelování; inverzní optimalizace; S1D; S2D; koncept duální propustnosti; geofyzikální metody; elektrická rezistivní tomografie, unsaturated zone; vadose zone; preferential flow; hydraulic characteristics; numerical modelling; inverse optimalization; S1D; S2D; dual porosity approach; geophysical methods; electrical resistivity tomographycze
dc.titleAplikace simulačních modelů na popis preferenčního proudění v půdním profilu
dc.titleApplication of simulation models on description of preferential flow within a soil profileeng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2012-12-12T01:01:29Z
dc.date.accepted2012-12-11 00:00:00.0
dc.contributor.refereeBlažková Šárka
dc.description.departmentkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record