Show simple item record

Steel end-plate connections with thermal barrierdc.contributor.advisorSokol Zdeněk
dc.contributor.authorŠulcová Zuzana
dc.date.accessioned2012-11-10T01:01:04Z
dc.date.available2012-11-10T01:01:04Z
dc.date.issued2012-11-10
dc.date.submitted2012-11-10 02:00:03.0
dc.identifierKOS-87920697505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/13702
dc.description.abstractV dnešní době nízkoenergetických budov a vysokých požadavků tepelně-technických norem stále existuje nevyřešený problém u styčníků mezi vnitřními a vnějšími prvky ocelových konstrukcí. Práce je zaměřena na styčník s čelní deskou a s přerušeným tepelným mostem pomocí tepelně-izolační vrstvy, která má zároveň nosnou funkci vzhledem ke své pevnosti v tlaku a smykovým vlastnostem. Vhodným materiálem pro takové vrstvy by mohly být pryže (elastomery), ale vývoj se soustředí také na nové plastové materiály dostupné na trhu a ověřuje jejich použitelnost pro tento typ ocelových styčníků. Mechanické chování styčníku je popsáno pomocí metody komponent. Metoda komponent je založena na rozdělení styčníku na jednotlivé komponenty, popisu chování těchto komponent a následném spojení komponent k popisu chování celého styčníku. Takto navržený model je ověřen experimenty a simulací na MKP-modelu. Výzkum má pomoci projektantům vyvinutím vhodných řešení pro tepelně izolační typ styčníků.
dc.description.abstractThe connections between inner and outer structures are one challenging question in the steel structures at the time of low-energy buildings and high claims of heat engineering standards. The construction of a bolted end-plate connection with a thermal-insulating layer which has not only the function of thermal insulation but also the bearing function with respect to its compression and shear resistance is under progress. As a suitable material elastomer could be used but the research is focused also on the new materials appearing in the market to study their suitability for this type of connections. The prediction of the connection mechanical behaviour is based on the component method. The component methods consist of decomposition of the joint into components, the description of the components behaviour and assembling into connection behaviour. The design model is developed and checked by experiments and FE simulation. This thesis should help the designers by developing suitable solutions for thermal insulating connections.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectTepelně izolační spoj, spoj čelní deskou, ocelový styčník, metoda komponent, tepelně izolační vložka, tepelný most.cze
dc.titleStyčníky ocelových konstrukcí s přerušeným tepelným mostem
dc.titleSteel end-plate connections with thermal barriereng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2012-11-10T01:01:04Z
dc.date.accepted2012-11-09 00:00:00.0
dc.description.departmentkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplinePozemní stavbycze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record