Show simple item record

Application of homogenization principles in the analysis of dielectric and thermal properties of porous materialsdc.contributor.advisorPavlík Zbyšek
dc.contributor.authorFiala Lukáš
dc.date.accessioned2012-10-19T00:02:58Z
dc.date.available2012-10-19T00:02:58Z
dc.date.issued2012-10-19
dc.date.submitted2012-10-19 02:00:02.0
dc.identifierKOS-87920686105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/13626
dc.description.abstractV dizertační práci jsou popsány nejčastěji používané homogenizační modely společně s ukázkami praktických aplikací stanovení efektivní relativní permitivity jako důležité veličiny při stanovení obsahu vlhkosti metodou TDR a efektivního součinitele tepelné vodivosti jako důležitého tepelně-fyzikálního parametru.Jsou popsány základní teoretické homogenizační meze, experimentálně stanovené empirické funkce, modely, které berou v úvahu geometrii inkluzí v materiálu a nově navržený sofistikovaný model popisující strukturu materiálu pomocí experimentálně stanovené distribuční funkce. Vybranými homogenizačními modely je následně stanovena efektivní relativní permitivita a efektivní součinitel tepelné vodivosti několika zástupců stavebních materiálů. Konkrétně kalciumsilikátu, pórobetonu, historické cihly, pískovce a cihelného střepu Heluz. V práci jsou popsány i speciální aplikace homogenizací jako například stanovení součinitele tepelné vodivosti tepelněizolačního cihelného bloku, kde díky významnému objemovému zastoupení vzduchu není možné zanedbat transport tepla konvekcí a radiací nebo dvoustupňová homogenizace několika variant historického zdiva. Výsledky jednotlivých modelů jsou porovnány s experimentálně naměřenými daty a pro každý materiál je vybrán nejvhodnější model z hlediska predikce efektivní relativní permitivity nebo efektivního součinitele tepelné vodivosti.
dc.description.abstractThe most often used homogenization models and their practical application for determination of the effective relative permittivity as an important quantity for assessment of moisture content and the effective thermal conductivity as an important thermo-physical parameter are introduced in the thesis. Basic theoretical bounds, empirical functions, models taking into account inclusions geometry, and the newly proposed model with integrated experimental distribution function are described in the dissertation thesis. Then, the effective relative permittivity and the effective thermal conductivity of several building materials, nominally of calcium-silicate, air aerated concrete, historical brick, sandstone and Heluz brick body are calculated by using chosen homogenization models. Also some specific applications of homogenization techniques are described, e.g. determination of the effective thermal conductivity of insulating brick block. Here, the significant amount of air is contained in the material structure. Therefore, also the convection and the radiation principles of heat transport must be taken into account. Second specific application represents two-step historical masonry homogenization.Finally, the results of particular homogenization methods are compared with experimentally determined data of relative permittivity and thermal conductivity. On the basis of this comparative analysis, the most suitable models in point of view of relative permittivity and thermal conductivity prediction are chosen for each studied material.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjecthomogenizace, distribuční funkce, relativní permitivita, součinitel tepelné vodivosti homogenization, distribution function, relative permittivity, thermal conductivitycze
dc.titleAplikace homogenizačních principů při analýze dielektrických a tepelných vlastností porézních materiálů
dc.titleApplication of homogenization principles in the analysis of dielectric and thermal properties of porous materialseng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2012-10-19T00:02:58Z
dc.date.accepted2012-10-17 00:00:00.0
dc.description.departmentkatedra materiálového inženýrství a chemiecze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineFyzikální a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record