Show simple item record

Drainage of slopes by siphon drains

dc.contributor.advisorChamra Svatoslav
dc.contributor.authorMrvík Ondřej
dc.date.accessioned2012-09-25T00:09:32Z
dc.date.available2012-09-25T00:09:32Z
dc.date.issued2012-09-25
dc.date.submitted2012-09-25 02:00:04.0
dc.identifierKOS-43071899205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/13158
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá problematikou odvodňování nestabilních svahů. Otázky stability a proudění podzemní vody jsou v oboru geotechniky hlavními úlohami. Práce představuje inovační metodu gravitační drenáže, jež snižuje hladinu podzemní vody pomocí svislých vrtů a principu násosky. Sifonové drény jsou v práci porovnány s tradičními metodami gravitačního odvodnění. Metoda byla aplikována v České republice v rámci rozsáhlého projektu rekultivace a revitalizace území postiženého dřívější povrchovou těžbou hnědého uhlí. Drenážní systém je na modelové lokalitě pravidelně udržován a monitorován. Velký soubor dat a informací je v práci využit pro analýzu činnosti drenáže, režimu podzemní vody a vlivu klimatických činitelů na vybrané charakteristiky. Provedeny jsou stabilitní výpočty a analýza proudění podzemní vody pomocí numerického modelu. Komplexní soubor praktických poznatků, naměřených dat a provedených výpočtů a analýz je využit pro celkové zhodnocení účinnosti sifonové drenáže na modelové lokalitě. Na základě výsledků práce jsou vytvořeny praktické závěry a doporučení. Získané poznatky mohou najít uplatnění v praxi při řešení problémů v budoucích fázích rekultivačních prací v zájmové oblasti.
dc.description.abstractThe doctoral thesis deals with drainage of instable slopes. The issues of stability and groundwater flow represent main tasks in geotechnics. In the thesis, an innovative gravitational method of drainage is introduced. The method is arranged by vertical boreholes. It is based on natural siphon principle. A comparison between the innovative method of drainage with traditional approaches of solutions to groundwater impact on slopes stability is made. The technology was applied in the Czech Republic within a huge project of recultivation and revitalisation of area, affected by former open-cast brown coal exploitation. The drainage system at the studied site is maintained and monitored regularly. The large set of data and gathered information is used and analysed in the thesis. The analysis was aimed at functionality of the drainage system, groundwater regime at the model site and influence of climatic characteristics on selected parameters. A geotechnical stability analyse and an analyse of groundwater flow based on a numerical model is carried out. The complex set of field observation, gathered measurements and computed data is used for an overall evaluation of the siphon drainage effectiveness. Based on the obtained results, practical conclusions and recommendations are given. Gained knowledge might be applied in practice - during future land reclamation phases within the region of the model site.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectsvah - stabilita - deformace - podzemní voda - proudění - podzemní odtok - bilance povodí - odvodnění - sifonová drenáž -monitoring hladin podzemní vody - posouzení efektivity odvodněnícze
dc.titleOdvodňování svahů sifonovými drény
dc.titleDrainage of slopes by siphon drainseng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2012-09-25T00:09:32Z
dc.date.accepted2011-06-22 00:00:00.0
dc.contributor.refereeVaníček Ivan
dc.description.departmentkatedra geotechnikycze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record