Show simple item record

Interaction between corporate social responsibility and public private partnership projectsdc.contributor.advisorČásenský Martin
dc.contributor.authorSára Petr
dc.date.accessioned2012-09-21T00:00:26Z
dc.date.available2012-09-21T00:00:26Z
dc.date.issued2012-09-21
dc.date.submitted2012-09-21 02:00:03.0
dc.identifierKOS-43071904905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/13104
dc.description.abstractPopis problematiky projektů PPP. Analýza současného stavu PPP projektů v ČR. Pojmenování příčin neúspěchu a srovnání s PFI v Anglii. Představení sociální odpovědnosti firem (CSR) jako nové politiky komerčních společností. Definování vazeb mezi oběma přístupy podložené průzkumy na straně veřejného sektoru. Návod na využití vazeb k odstranění příčin neúspěchu v oblasti PPP a zvýšení spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Postup pro komerční, ale i veřejný sektor při zavádění CSR politiky znázorněný jak v obecné, tak i konkrétní rovině a to na příkladu projektu pro společnost MERO.
dc.description.abstractDescription of the issue of PPP projects. Analysis of the current state of PPP projects in the Czech Republic. Naming the causes of failure and comparison with PFI in England. Introduction of Corporate Social Responsibility (CSR) as a new policy of the commercial companies. Defining linkage between these two approaches supported by surveys of the public sector. Instructions of the use of link to remove the causes of the failure of PPP and increasing cooperation between the public and private sectors. Procedure for commercial as well as the public sector to implement CSR policies as shown in the general and specific terms which is a project for the company MERO.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectPublic Private Partnership, Corporate Social Responsibility, Private Finance Initiative. Public Private Partnership, Corporate Social Responsibility, Private Finance Initiativecze
dc.titleVzájemná interakce sociální odpovědnosti firem a projektů public private partnership
dc.titleInteraction between corporate social responsibility and public private partnership projectseng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2012-09-21T00:00:26Z
dc.date.accepted2012-09-19 00:00:00.0
dc.description.departmentkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record