Show simple item record

Objemový var směsí voda-glycerindc.contributor.advisorŠulc Radek
dc.contributor.authorViktor Vajc
dc.date.accessioned2022-09-17T12:19:20Z
dc.date.available2022-09-17T12:19:20Z
dc.date.issued2022-09-09
dc.identifierKOS-884388127505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104214
dc.description.abstractThe doctoral thesis focuses on heat transfer during nucleate boiling of water–glycerin mixtures. In the theoretical part, heat transfer during pool boiling of pure fluids and multicomponent mixtures is outlined and discussed together with the mechanisms and parameters of boiling. The thermophysical properties and boiling behavior of water–glycerin mixtures are also addressed. The second part presents the results of heat transfer measurements during saturated and subcooled nucleate pool boiling of water–glycerin mixtures on copper, nickel-plated, and titanium surfaces. The experiments were performed for wide investigated ranges of the heat flux and concentration of glycerin in the boiling mixture. Heat transfer coefficients (HTCs) were observed to deteriorate with an increasing amount of glycerin in the boiling mixture. A significant impact of the mixture effects on HTC was confirmed for all the mixtures and heating surfaces investigated. For the studied experimental conditions, it was found that subcooled boiling on the nickel-plated surfaces occurred in the developer regime. A method was suggested and verified, which can be used to calculate the subcooled boiling HTC in this regime. During boiling on the thin titanium foil, the bubble departure diameter was found to be weakly dependent on the heat flux and independent of the mixture composition. On the contrary, the nucleation frequency increased with the heat flux and concentration of glycerin in the boiling mixture. Correlations were developed, which does not require knowledge of the thermophysical properties of the boiling mixtures, for a straightforward estimation of the measured HTCs and nucleation parameters.cze
dc.description.abstractDizertační práce se zabývá přestupem tepla při bublinovém varu binárních směsí voda–glycerin. Teoretická část práce je zaměřena na přestup tepla při objemovém varu čistých kapalin a vícesložkových směsí spolu s mechanismy a nukleačními parametry varu. Jsou zde také diskutovány termofyzikální vlastnosti a chování směsí voda–glycerin při varu. Druhá část prezentuje výsledky experimentálního měření přestupu tepla při nasyceném a podchlazeném bublinovém varu v objemu pro směsi voda–glycerin na měďených, niklovaných a titanových výhřevných površích. Experimenty byly provedeny pro široký rozsah tepelných toků a koncentraci glycerinu ve vroucí směsi. Bylo zjištěno, že s rostoucí koncentrací glycerinu dochází k poklesu součinitele přestupu tepla. Významný vliv tzv. směsných efektu na var byl potvrzen pro všechny zkoumané směsi a výhřevné povrchy. Dále bylo zjištěno, že podchlazený var na poniklovaných površích probíhá za zkoumaných experimentálních podmínek v podchlazeném vyvinutém režimu. Byla navržena a ověřena metoda výpočtu součinitele přestupu tepla v tomto režimu. Při varu na titanové folii bylo zjištěno, že průměry bublin jsou jen slabě závislé na tepelném toku a nezávislé na složení vroucí směsi. Naopak nukleační frekvence se zvyšovaly jak s tepelným tokem, tak s koncentrací glycerínu ve směsi. Byly navrženy snadno použitelné korelace pro stanovení naměřených součinitelů přestupu tepla a pro hodnoty zkoumaných nukleačních parametrů, které nevyžadují znalost termofyzikálních vlastností vroucích směsí.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectnucleate boilingcze
dc.subjectpool boilingcze
dc.subjectsaturated boilingcze
dc.subjectsubcooled boilingcze
dc.subjectheat transfer coefficientcze
dc.subjectwater–glycerin mixturescze
dc.subjectmixture effectscze
dc.subjectinfrared thermometrycze
dc.subjectexperimental measurementcze
dc.subjectcorrelationcze
dc.subjectbublinový vareng
dc.subjectobjemový vareng
dc.subjectnasycený vareng
dc.subjectpodchlazený vareng
dc.subjectsoučinitel přestupu teplaeng
dc.subjectsměs voda–glycerineng
dc.subjectefekty směsieng
dc.subjectinfračervená termometrieeng
dc.subjectexperimentálni měřeníeng
dc.subjectkorelaceeng
dc.titlePool Boiling of Water–Glycerin Mixturescze
dc.titleObjemový var směsí voda-glycerineng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeŠafařík Pavel
theses.degree.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav procesní a zpracovatelské technikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record