Show simple item record

Fuel Rods Deformationsdc.contributor.advisorKobylka Dušan
dc.contributor.authorMichal Ešše
dc.date.accessioned2022-09-05T06:52:07Z
dc.date.available2022-09-05T06:52:07Z
dc.date.issued2022-09-02
dc.identifierKOS-1088203590805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104031
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na deformace palivových proutků. Konstrukce a materiály palivových proutků jsou důležité pro zajištění správné funkčnosti i v nepříznivých podmínkách jaderného reaktoru. Podmínky v jaderném reaktoru vyvolávají degradační mechanismy, které způsobují deformace pokrytí. Spolu s vyhoříváním paliva tyto mechanismy mohou vést k deformaci palivového proutku. Možným následkem deformace palivového proutku je průhyb palivového proutku. Dále průhyb palivového proutku může být způsoben průhybem palivového souboru. Pro vyhodnocení vlivu těchto mechanismů a parametrů palivového proutku na průhyb je potřeba sestavit vhodný model a provést analytický výpočet.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis focuses on the deformations of fuel rods. The design and materials of the fuel rods are important to ensure proper functionality even under adverse conditions in a nuclear reactor. The conditions in a nuclear reactor induce degradation mechanisms that cause coating deformations. Together with the burning of the fuel, these mechanisms can lead to deformation of the fuel rod. A possible consequence of the deformation of the fuel rod is the bending of the fuel rod. Furthermore, the deflection of the fuel rod can be caused by the deflection of the fuel assembly. To evaluate the effect of these mechanisms and parameters of the fuel rod on the deflection, it is necessary to build a suitable model and perform an analytical calculation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectprůhyb palivového proutkucze
dc.subjectzirkoniová slitinacze
dc.subjectpalivový souborcze
dc.subjectpokrytícze
dc.subjectpalivová tabletacze
dc.subjectfuel rod boweng
dc.subjectzirconium alloyeng
dc.subjectfuel assemblyeng
dc.subjectcladdingeng
dc.subjectfuel pelleteng
dc.titleDeformace palivových proutkůcze
dc.titleFuel Rods Deformationseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKlouzal Jan
theses.degree.disciplineJaderné inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra jaderných reaktorůcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record