Show simple item record

Application of the Source-Jerk Method Using a Neutron Generator at the VR-1 Reactordc.contributor.advisorRataj Jan
dc.contributor.authorJakub Mátl
dc.date.accessioned2022-09-05T05:51:34Z
dc.date.available2022-09-05T05:51:34Z
dc.date.issued2022-09-01
dc.identifierKOS-1083282554605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104026
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je aplikace metody Source-Jerk s využitím neutronového D-D generátoru na školním reaktoru VR-1. Zaměřuje se na teoretický popis metod měření reaktivity, experimentální aplikaci metody Source-Jerk a porovnání výsledků se standardními metodami měření reaktivity používanými na školním reaktoru VR-1. V této práci byly popsány metody používané převážně na experimentálních a výzkumných reaktorech. Jako vnější zdroj neutronů pro měření metodou Source-Jerk byl použit neutronový D-D generátor P 385. Výsledné hodnoty byly diskutovány a srovnány s numerickým výpočtem pomocí kódu Serpent 2. Tato práce může dále sloužit jako podklad pro další studie měření reaktivity metodou Source-Jerk na podkritických reaktorech.cze
dc.description.abstractThe topic of this bachelor thesis is the application of the Source-Jerk method using a neutron generator at VR-1 reactor. This thesis deals with the theoretical description of reactivity measurment methods, experimental application of the Source-Jerk method with different conditions and comparison of the results obtained with the Source-Jerk method and conventional methods used at VR-1 reactor. The thesis describes most of the reactivity measurment methods used at experimental and research reactors. The neutron D-D generator was used as an external source of neutrons for the Source-Jerk method. The obtained results were discussed and compared with values computed via the Serpent 2 code. This thesis can be used as a basis for further studies on reactivity measurment using the Source-Jerk method on subcritical reactors.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectreaktivitacze
dc.subjectSource-Jerkcze
dc.subjectmetody měření reaktivitycze
dc.subjectexperimentcze
dc.subjectpodkritický reaktorcze
dc.subjectreactivityeng
dc.subjectSource-Jerkeng
dc.subjectreactivity measurment methodseng
dc.subjectexperimenteng
dc.subjectsubcritical reactoreng
dc.titleAplikace metody Source-Jerk s využitím neutronového generátoru na rektoru VR-1cze
dc.titleApplication of the Source-Jerk Method Using a Neutron Generator at the VR-1 Reactoreng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJuříček Vlastimil
theses.degree.disciplineJaderné inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra jaderných reaktorůcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record