Show simple item record

Analysis of Operational Characteristics of a Small Modular Reactor with Accident Tolerant Fueldc.contributor.advisorSuk Pavel
dc.contributor.authorOndřej Lachout
dc.date.accessioned2022-09-05T06:51:52Z
dc.date.available2022-09-05T06:51:52Z
dc.date.issued2022-09-02
dc.identifierKOS-1083282626605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104005
dc.description.abstractTématem bakalářské práce jsou numerické simulace jaderných reaktorů a jejich využívaná zjednodušení při celozónových výpočtech, paliva ATF a neutronická analýza vybraných ATF konceptů v reaktoru NuScale. Chovaní ATF paliv ve velkých AZ bylo již důkladně zkoumáno, ale analýzy v malých AZ nebyly dosud detailněji prozkoumány. Pro vybraná ATF paliva jsou pomocí výpočetního balíku SCALE-TRITON analyzovány neutronické efekty na modelu nekonečného palivového souboru. V deterministickém makrokódu PARCS je proveden 3D celozónový výpočet pro AZ malého modulárního reaktoru (SMR) od společnosti NuScale Power. Na tomto modelu je analyzováno neutronické chování vybraných druhů ATF paliv v rámci kompletního celozónového modelucze
dc.description.abstractThe topic of this thesis is numerical simulations of nuclear reactors and their simplifications in 3D full-core calculations, ATF fuel and neutronic analysis of chosen ATF concepts in the NuScale reactor. The behaviour of ATF in large cores has already been investigated in depth, but analyses of ATF fuels in an SMRs core has not yet been studied in more detail. For selected ATF fuels, neutronic effects are analyzed using the SCALE-TRITON calculation code on an infinite fuel assembly model. In the deterministic macrocode PARCS, a 3D full-core calculation for the small modular reactor (SMR) from the NuScale Power company is performed. The neutronic behaviour of selected ATF fuel types are analysed on this model.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectnumerické simulace jaderných reaktorůcze
dc.subjectpokročilé odolné palivo (ATF)cze
dc.subjectmalé modulární reaktory (SMR)cze
dc.subjectnumerical simulations of nuclear reactorseng
dc.subjectaccident/advanced tolerant fuel (ATF)eng
dc.subjectsmall modular reactors (SMR)eng
dc.titleAnalýza provozních vlastností malého modulárního reaktoru s pokročilým odolným palivemcze
dc.titleAnalysis of Operational Characteristics of a Small Modular Reactor with Accident Tolerant Fueleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeGren Milan
theses.degree.disciplineJaderné inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra jaderných reaktorůcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record