Show simple item record

Conceptualization of B737 Air Conditioning and Pressurization System Maintenancedc.contributor.advisorLališ Andrej
dc.contributor.authorMikuláš Mynář
dc.date.accessioned2022-09-03T22:52:50Z
dc.date.available2022-09-03T22:52:50Z
dc.date.issued2022-09-03
dc.identifierKOS-1089439633505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103975
dc.description.abstractCílem této práce s názvem „Konceptualizace údržby klimatizačního a přetlakového systému letounu B737,“ je vytvoření konceptuálního modelu pro automatizaci plánování údržby tohoto systému. Údaje z Manuálu údržby letadel byly zpracovány do podoby modelu v jazyce UML, pomocí něhož byla vytvořena struktura pro vkládání do programu Protégé, kdy vytvořený model obsahuje informace ve formě využitelné k automatizaci. Následovalo ověření použitelnosti dat obsažených v modelu. Na základě získaných poznatků pak byly posouzeny výhody a nevýhody využití tohoto postupu.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis called „Conceptualization of B737 Air Conditioning and Pressurization System Maintenance“ is developement of a conceptual model to automate the planning of maintenance of this system. The data from the Aircraft Maintenance Manual were processed into a UML model, which was used to create a structure for input in Protégé, where the created model contains information in a form suitable for automation. The suitability of the data contained in the model was then verified. Based on knowledge gained, the advantages and disadvantages of using this procedure were then assessed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAutomatizace plánovánícze
dc.subjectplánování údržbycze
dc.subjectProtégécze
dc.subjectúdržba letadelcze
dc.subjectUnifikovaný Modelovací Jazykcze
dc.subjectAircraft maintenanceeng
dc.subjectMaintenance planningeng
dc.subjectplanning automationeng
dc.subjectProtégéeng
dc.subjectUnified Modeling Languageeng
dc.titleKonceptualizace údržby klimatizačního a přetlakového systému letounu B737cze
dc.titleConceptualization of B737 Air Conditioning and Pressurization System Maintenanceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMandík Jan
theses.degree.disciplineTechnologie údržby letadelcze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record