Show simple item record

Notam Order in the Flight Briefingdc.contributor.advisorHospodka Jakub
dc.contributor.authorLukáš Frossard
dc.date.accessioned2022-09-03T22:52:31Z
dc.date.available2022-09-03T22:52:31Z
dc.date.issued2022-09-03
dc.identifierKOS-1085735382705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103948
dc.description.abstractNOTAMy jsou důležitou součástí předletové přípravy každého pilota, kterou není možné zanedbat. Obsahují informace o změnách oproti standardnímu stavu a je důležité, aby posádka správně přebrala informace. V některých případech mohou totiž předletové zprávy být dlouhé až několik stránek. Je potom jednoduché se v množství textu ztratit nebo přehlédnout důležitou informaci, hlavně když zprávy nejsou přehledně seřazeny, tak jak k tomu bohužel je v dnešní době v předletových zprávách pro lety všeobecného letectví prováděné podle pravidel letu podle přístrojů. Nyní jsou totiž nejčastěji řazené podle čísla NOTAMu, nebo data vydání. Cílem této práce proto je vytvořit systém řazení a prezentování NOTAMů, který usnadní pilotům se ve zprávách orientovat, a tím pádem zvýší bezpečnost letu.cze
dc.description.abstractNOTAMs are an important part of preflight preparation for every pilot that cannot be overlooked. They include information about deviations from the norm and it is of the upmost importance for the crew to correctly understand and retain that information. In some cases, preflight bulletins can be many pages long, and key information can be lost in the multitude of text that the pilots are presented with. It is even more likely if the information in pre-flight bulletin is not sorted. That is unfortunately the case today for NOTAMs in preflight bulletins for general aviation pilots planning to fly according to instrument flight rules. Currently, the NOTAMs are sorted by date of publication or NOTAM number. The goal of this thesis is to create a system of sorting and presentation that would sort NOTAMs in such a manner, that would optimize the presentation of NOTAMs for pilot and thus the retention of key information and increasing the safety of flight.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNOTAMcze
dc.subjectřazenícze
dc.subjectpředletová zprávacze
dc.subjectkód NOTAMucze
dc.subjectNOTAMeng
dc.subjectsortingeng
dc.subjectpreflight bulletineng
dc.subjectNOTAM codeeng
dc.titleOptimalizace řazení NOTAMů v letové přípravěcze
dc.titleNotam Order in the Flight Briefingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeValenta Viktor
theses.degree.disciplineProfesionální pilotcze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record