Show simple item record

Impact of U-space on Piloted Aviationdc.contributor.advisorKraus Jakub
dc.contributor.authorVojtěch Stehlík
dc.date.accessioned2022-09-03T22:52:00Z
dc.date.available2022-09-03T22:52:00Z
dc.date.issued2022-09-03
dc.identifierKOS-981329298405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103936
dc.description.abstractCílem bakalářské práce „Vliv U-Space na pilotované letectví“ je identifikovat dopad zavedení vzdušných prostorů U-Space na pilotované letectví v České republice. Na evropském nebi se v budoucnosti chystá zavedení nových vzdušných prostorů, které budou sloužit pro efektivní řízení provozu bezpilotních systémů. Platforma U-Space má umožnit bezpečnou kontrolu nad bezpilotním provozem a zároveň přispět k regulaci toku provozu za účelem zvýšení kapacit daných prostorů. Jedná se o zcela nový typ vzdušného prostoru, který bude využíván bezpilotními systémy po boku současného provozu pilotovaného letectví. Za účelem udržení bezpečnosti bude ze strany letadel s posádkou vyžadováno nepřetržité sdílení polohy při pohybu ve vzdušných prostorech U-Space. Předmětem práce je shrnutí současného stavu pilotovaného a bezpilotního letectví a následné zhodnocení dopadu chystaných opatření.cze
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis „Impact of U-Space on piloted aviation“ is to identify the impact of U-Space airspace implementation on piloted aviation in the Czech Republic. There is going to be new airspace implemented in the European sky in the future, which will serve for effective management of unmanned aircraft systems. The U-Space platform should enable safe control over the unmanned operation and simultaneously contribute to the regulation of traffic flow, in order to increase the capacity of given airspace. It is a completely new type of airspace, which will be used by unmanned aircraft systems alongside the current piloted aviation operation. Manned aircraft will be required to continuously share their position during an operation in the U-Space airspace in order to maintain safety. The subject of the bachelor thesis is the summarization of the current state of piloted and unmanned aviation and subsequent evaluation of the impact of oncoming measures.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbezpilotní systémycze
dc.subjectpilotované letectvícze
dc.subjectplatforma U-Spacecze
dc.subjectsdílení polohycze
dc.subjectvzdušný prostorcze
dc.subjectunmanned aircraft systemseng
dc.subjectmanned aviationeng
dc.subjectU-Space platformeng
dc.subjectlocation sharingeng
dc.subjectairspaceeng
dc.titleVliv U-space na pilotované letectvícze
dc.titleImpact of U-space on Piloted Aviationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠtumper Marek
theses.degree.disciplineTechnologie údržby letadelcze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record