Show simple item record

Plasma surfacing of Ni - based cermetsdc.contributor.advisorRohan Pavel
dc.contributor.authorAdam Novotný
dc.date.accessioned2022-09-02T22:53:29Z
dc.date.available2022-09-02T22:53:29Z
dc.date.issued2022-09-02
dc.identifierKOS-1201007198205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103914
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá plazmovým navařováním povlaků se speciálními vlastnostmi. V teoretické části je popsána problematika plazmového navařování a jeho srovnání s dalšími používanými technologiemi. Dále je zde věnována pozornost slitině Inconel 625® a jejím vlastnostem, karbidu boru a obecně problematice a možnostem využití cermetů. V neposlední řadě jsou v teoretické části zmíněny využívané zkoušky návarů. Experimentální část se zabývá kompozitními návary na bázi niklové slitiny typu 625 navařenými technologií pulzního plazmového navařování. V rámci této části byly navařeny zkušební návary, na kterých byly provedeny vybrané zkoušky. Pro zjištění speciálních vlastností návarů byla provedena zkouška odolnosti proti abrazi. Dále byla měřena tvrdost návarů. Pro zjištění kvality návarů byla zkoumána jejich makrostruktura a pro objasnění vlastností byla zkoumána mikrostruktura a chemické složení (metodou SEM EDS). Závěrem je pak zhodnocení využitelnosti vybraného kompozitního materiálu v kombinaci se zvolenou metodou navařování.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with plasma surfacing of special property coatings. Theoretical part describes problematics of plasma surfacing and compares it with another surfacing technologies used. It also focuses on Inconel 625® alloy and its properties, boron carbide and in general problematics and usage possibilities of cermets. Finally, in theoretical part there are mentioned tests of coatings commonly used. Experimental part deals with composite type 625 nickel alloy-based coatings created by pulsed plasma surfacing. Within this part testing coatings were created, on which have been done selected tests. To find out the special properties of coatings, the test of abrasive resistance has been performed. Next up hardness of coatings has been tested. To find out the quality of coatings their macrostructure has been examined and to explain macroscopic properties the microstructure and chemical composition (using SEM EDS method) have been examined. The conclusion is evaluation of usability of selected composite material in combination with chosen surfacing technology.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectplazmové navařovánícze
dc.subjectniklové slitinycze
dc.subjectkarbid borucze
dc.subjectcermetcze
dc.subjectkompozity s kovovou matricícze
dc.subjecttechnologie navařovánícze
dc.subjectpráškový přídavný materiálcze
dc.subjectzkoušení návarůcze
dc.subjectSEM EDScze
dc.subjectplasma surfacingeng
dc.subjectnickel alloyseng
dc.subjectboron carbideeng
dc.subjectcermeteng
dc.subjectmetal matrix compositeseng
dc.subjectsurfacing technologyeng
dc.subjectpowder additional materialeng
dc.subjecttests of coatingseng
dc.subjectSEM EDSeng
dc.titlePlazmové navařování cermetu s niklovou matricícze
dc.titlePlasma surfacing of Ni - based cermetseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJanata Marek
theses.degree.disciplineBez specializacecze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeVýrobní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record