Show simple item record

1-D simulation model of a hydrogen test enginedc.contributor.advisorSyrovátka Zbyněk
dc.contributor.authorAleš Flídr
dc.date.accessioned2022-08-31T22:53:36Z
dc.date.available2022-08-31T22:53:36Z
dc.date.issued2022-08-31
dc.identifierKOS-1087892675705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103736
dc.description.abstractTématem diplomové práce je vytvoření 1-D simulačního modelu zkušebního jednoválcového motoru TATRA přizpůsobeného pro spalování alternativních paliv, konkrétně zemního plynu a vodíku. V teoretické části práce jsou popsána alternativní paliva a jejich význam z hlediska náhrady za fosilní paliva a z hlediska rozšíření na trhu v budoucnosti. Následně je detailněji popsána problematika spalování zemního plynu a vodíku. V praktické části je popsána tvorba simulačního modelu v programu GT-Power a jeho úpravy pro spalování zemního plynu a vodíku, přičemž je vycházeno z dostupných a změřených dat. Výpočetní model byl následně doplněn o prediktivní model přesupu tepla, který může v budoucnu sloužit jako velmi užitečný zdroj dat při návrhu konstrukčních úprav komponent motoru.cze
dc.description.abstractThe subject of the thesis is the creation of a 1-D simulation model of a test single-cylinder TATRA engine adapted for combustion of alternative fuels, namely natural gas and hydrogen. The theoretical part of the thesis describes alternative fuels and their importance in terms of replacing fossil fuels and in terms of future market expansion. Subsequently, the combustion of natural gas and hydrogen is described in more detail. The practical part describes the development of a simulation model in GT-Power and its modifications for natural gas and hydrogen combustion, based on available and measured data. The computational model was subsequently supplemented with a predictive heat transfer model, which can serve as a very useful data source in the future for the design of engine component modifications.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectalternativní paliva a pohonycze
dc.subjectvodíkový motorcze
dc.subjectplynový motorcze
dc.subjectprediktivní model přestupu teplacze
dc.subjectalternative fuels and drive systemseng
dc.subjecthydrogen engineeng
dc.subjectnatural gas engineeng
dc.subjectpredictive thermal modeleng
dc.titleSimulační 1-D model vodíkového zkušebního motorucze
dc.title1-D simulation model of a hydrogen test engineeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKyjovský Štěpán
theses.degree.disciplineSpalovací motorycze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeDopravní a transportní technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record