Show simple item record

Modification of the Shapemaster reconditioning lougnerdc.contributor.advisorLopot František
dc.contributor.authorLukáš Koutník
dc.date.accessioned2022-08-26T22:51:57Z
dc.date.available2022-08-26T22:51:57Z
dc.date.issued2022-08-26
dc.identifierKOS-1082974755105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103460
dc.description.abstractV bakalářské práci byl proveden návrh úpravy rekondičního stolu Shapemaster s laterálním výkyvem nožní opěrky v horizontální poloze pro společnost Therap-tilia s.r.o. Úprava spočívá v doplnění původního pohybu o náklon nožní opěrky lůžka. Náklon je plynulý s možným nastavením krajních poloh. Při úpravě byly v maximální možné míře využity komerčně běžně dostupné komponenty a zároveň co nejméně zasaženo do obkladových panelů stolu.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with a proposal for adjustment of reconditioning lounger Shapemaster with a lateral swing of the footrest in a horizontal position for company Therap-tilia s.r.o. The modification consists in supplementing the existing movement with the inclination of the footrest of the lounger. The inclination is smooth with the possibility of setting the extremes. Commercially available components were prefered and the lounger cladding panels were affected as little as possible during the modification.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRekondiční stolycze
dc.subjectzdvižná převodovkacze
dc.subjectnávrh pohonucze
dc.subjectúpravacze
dc.subjectdimenzování komponentcze
dc.subjectReconditioning loungerseng
dc.subjectscrew jackseng
dc.subjectdrive designeng
dc.subjectadjustmentseng
dc.subjectdimensioning of componentseng
dc.subjectdesign calculatiosneng
dc.titleÚprava rekondičního stolu Shapemastercze
dc.titleModification of the Shapemaster reconditioning lougnereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFlek Jan
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav konstruování a částí strojůcze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record