Show simple item record

Side-channel Attacks on Supersingular Isogeny Diffie-Hellman Key Exchangedc.contributor.advisorBuček Jiří
dc.contributor.authorFrantišek Kovář
dc.date.accessioned2022-08-25T22:53:35Z
dc.date.available2022-08-25T22:53:35Z
dc.date.issued2022-08-25
dc.identifierKOS-1179143686405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103373
dc.description.abstractV této diplomové práci jsme se zaměřili na aktuálně alternativního kandidáta pro proces postkvantové standardizace NIST. Supersingular Ksogeny Key Encapsulation (SIKE) je jediným kryptosystémem založeným na izogeniích v procesu standardizace. Hlavní důraz byl kladen na analýzu postranních kanálů (SCA) SIKE a experimentální testování možných útočných vektorů pomocí CPA vůči oficiálně předložené referenční implementaci. K tomu jsme použili ChipWhisperer-Lite, který obsahuje STM32F303. Kromě toho jsme se zaměřili i na možná protiopatření proti SCA. Přestože byl útok neúspěšný, shromáždili jsme mnoho zajímavých informací o SCA proti SIKE.cze
dc.description.abstractIn this master's thesis, we aimed at the currently alternative candidate for the NIST post-quantum standardization process. Supersingular Ksogeny Key Encapsulation (SIKE) is the only isogeny-based cryptosystem in the standardization process. The main focus was on the side-channel analysis (SCA) of SIKE and experimentally testing the possible attack vectors, using CPA, in the officially submitted reference implementation. For that, we used ChipWhisperer-Lite, which features an STM32F303. Apart from that, we also focused on the possible countermeasures against SCA. Although the attack was unsuccessful, we have gathered a lot of interesting information regarding SCA against SIKE.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSIKEcze
dc.subjectSIDHcze
dc.subjectAnalýza postranními kanálycze
dc.subjectPost-kvantové zřízení klíčecze
dc.subjectKorelační odběrová analýzacze
dc.subjectEliptické křivkycze
dc.subjectKryptografie založena na isogeniíchcze
dc.subjectARM Cortex-M4cze
dc.subjectSIKEeng
dc.subjectSIDHeng
dc.subjectSide-channel analysiseng
dc.subjectPost-quantum key exchangeeng
dc.subjectCorrelation power analysiseng
dc.subjectElliptic curveeng
dc.subjectIsogeny-based cryptographyeng
dc.subjectARM Cortex-M4eng
dc.titleÚtoky postranními kanály na Supersingular Isogeny Diffie-Hellman Key Exchangecze
dc.titleSide-channel Attacks on Supersingular Isogeny Diffie-Hellman Key Exchangeeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePokorný David
theses.degree.disciplinePočítačová bezpečnostcze
theses.degree.grantorkatedra informační bezpečnosticze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record