Show simple item record

Stable shapes of closed phosholipid membranesdc.contributor.advisorDaniel Matej
dc.contributor.authorJiří Zalabák
dc.date.accessioned2022-08-24T22:53:04Z
dc.date.available2022-08-24T22:53:04Z
dc.date.issued2022-08-24
dc.identifierKOS-1201007281305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103360
dc.description.abstractTato práce se zabývá popisem numerického modelu buněčné membrány ve dvou rozměrech. Jako srovnání pro numerický model byl použit analyticky popsaný tvar buněčné membrány, získaný odvozením z Helfrichovy teorie elasticity membrány. Podle této teorie by takový tvar membrány by měl reprezentovat stav s nejnižší hodnotou deformační energie pro dané parametry. Pro ověření této hypotézy byl tento tvar aproximován pomocí interpolační funkce, čímž byl získán přibližný tvar křivky složený z diskrétních elementu stejné délky. Následně byla provedena optimalizace tvaru s využitím metody Monte Carlo za účelem minimalizace deformační energie, která ověřila zda analyticky získaný tvar skutečně reprezentuje stav s minimální deformační energií. Ukázalo se, že takto popsaným numerickým modelem je možné aproximovat analytický tvar buněčné membrány.cze
dc.description.abstractThe objective of this thesis is the construction of a numerical model of a cell membrane in two dimensions. As a comparison for the numerical model, an analytically defined shape of a cell membrane, obtained from Helfrich theory of membrane elasticity, is used. This shape should represent the state with the lowest amount of deformation energy for given parameters. To verify this hypothesis, the analytical shape of the curve was approximated using an interpolation function, which provided an approximate shape of the curve comprised of discrete elements of equal length. Furthermore, this shape was subjected to optimization by Monte Carlo method with respect to minimizing deformation energy in order to establish whether the analytically defined shape does indeed represent the state of minimal deformation energy. It was established that a numerical model constructed in this way can indeed be used to approximate the analytical shape of a cell membrane.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbuněčná membránacze
dc.subjectlipidycze
dc.subjectHelfrichova teoriecze
dc.subjectnumerické modelovánícze
dc.subjectoptimalizacecze
dc.subjectmetoda Monte Carlocze
dc.subjectcell membraneeng
dc.subjectlipidseng
dc.subjectHelfrich theoryeng
dc.subjectnumeric modellingeng
dc.subjectoptimizationeng
dc.subjectMonte Carlo methodeng
dc.titleStabilní tvary uzavřených fosholipidových membráncze
dc.titleStable shapes of closed phosholipid membraneseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeOtáhal Martin
theses.degree.disciplineBiomechanikacze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeAplikované vědy ve strojním inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record