Show simple item record

Cryogenic cooling of the cutting processdc.contributor.advisorZeman Pavel
dc.contributor.authorŠtěpán Feit
dc.date.accessioned2022-06-24T22:51:55Z
dc.date.available2022-06-24T22:51:55Z
dc.date.issued2022-06-24
dc.identifierKOS-1083588017705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102983
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaobírá problematikou kryogenního chlazení a jeho vlivů na řezný proces. Úvodní kapitoly teoretické části se věnují mechanice tvorby třísky, tepelným a silovým jevům při obrábění. Pak následuje rozbor řezných prostředí se zaměřením na vybrané metody kryogenního chlazení. Vliv kryogenního chlazení je popsán na konkrétních příkladech a následně porovnán s běžně používanými metodami chlazení. Praktická část obsahuje návrh experimentu, který zkoumá možnosti využití kryogenního chlazení CO2.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the issue of cryogenic cooling and its effects on the cutting process. The introductory chapters of the theoretical part focus on the mechanism of chip formation, thermal and force phenomenal during machining. Then follows the field of cutting media with a focus on selected methods of cryogenic cooling. The effects of cryogenic cooling are described on specific examples and then compared with commonly used cooling methods. The practical part contains an experimental design that examines the possibilities of using cryogenic CO2 cooling.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKryogenní chlazení tekutým oxidem uhličitýmcze
dc.subjectKryogenní chlazení tekutým dusíkemcze
dc.subjectVliv kryogenního chlazení na řezný procescze
dc.subjectCryogenic coolingeng
dc.subjectCarbon dioxide coolingeng
dc.subjectLiqiud nitrogen coolingeng
dc.subjectMachining under effects of cryogenic coolantseng
dc.titleKryogenní chlazení řezného procesucze
dc.titleCryogenic cooling of the cutting processeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeStejskal Michal
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record