Show simple item record

New office buildingdc.contributor.advisorHanzalová Lenka
dc.contributor.authorTomáš Janata
dc.date.accessioned2022-06-22T22:55:46Z
dc.date.available2022-06-22T22:55:46Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-1085427314405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102814
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na vypracování dokumentace pro stavební povolení k objektu administrativní budovy v Hradci Králové. Projekt obsahuje část stavebně-architektonickou, část konstrukčně-statickou a koncepční část TZB. Budova se skládá ze tří nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Konstrukce je navržena jako monolitický železobetonový stěnový systém. Stropní konstrukce je monolitická železobetonová. Střecha budovy je plochá a bez provozu. Fasáda je řešená jako provětrávaná.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis focuses on the elaboration of documentation for a building permit for an administrative building in Hradec Králové. The project includes a construction-architectural part, a structural-static part and a conceptual part of HVAC. The building consists of three floors above ground and one underground floor. The structure is designed as a monolithic reinforced concrete wall system. The ceiling structure is monolithic reinforced concrete. The roof of the building is flat and without usage. The facade is ventilated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectprojektová dokumentacecze
dc.subjectadministrativní budovacze
dc.subjectželezobetoncze
dc.subjectplochá střechacze
dc.subjectprovětrávaná fasádacze
dc.subjectproject documentationeng
dc.subjectoffice buildingeng
dc.subjectreinforced concreteeng
dc.subjectflat roofeng
dc.subjectventilated facadeeng
dc.titleNovostavba administrativní budovycze
dc.titleNew office buildingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeParoubková Jitka
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record