Show simple item record

Verification of selected in vitro enzymatic environments with in vivo conditionsdc.contributor.advisorSuchý Tomáš
dc.contributor.authorMarika Vopálková
dc.date.accessioned2022-06-22T22:55:18Z
dc.date.available2022-06-22T22:55:18Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-1083588050805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102802
dc.description.abstractCílem této práce je porovnat procesy degradace kolagenních scaffoldů (typ I, telecí kůže) vystavených enzymatickému prostředí in vitro s podmínkami in vivo. Prostředí in vitro se běžně používají pro simulaci procesů v organizmu a představují užitečné přiblížení tělnímu prostředí při navrhování biomateriálů. Testy in vitro jsou však pouze aproximací přirozeného tělního prostředí. Nejsou totiž schopny komplexně napodobit všechny tělesné procesy. Jinými slovy, extrapolace výsledků in vitro na situaci in vivo, je velmi komplikovaná a může vést k nepřesným výsledkům.cze
dc.description.abstractThis work aims to compare the degradation processes in collagen (type I, calf skin) scaffolds exposed to the in vitro enzymatic environment and to the in vivo conditions. In vitro environments are commonly used for the simulation of the body environment and represents a useful approach in the design of a biomaterial. However, in vitro tests are only an approximation to the native body environment because they are not able to comprehensively mimic all body processes. In other words, the extrapolation of in vitro results to in vivo situation is very complicated and may lead to inaccurate results.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectin vivocze
dc.subjectin vitrocze
dc.subjectkolagencze
dc.subjectscaffoldcze
dc.subjectkolagenázacze
dc.subjectin vivoeng
dc.subjectin vitroeng
dc.subjectcollageneng
dc.subjectscaffoldeng
dc.subjectcollagenaseeng
dc.titleVerifikace vybraných in vitro enzymatických prostředí s in vivo podmínkamicze
dc.titleVerification of selected in vitro enzymatic environments with in vivo conditionseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKuželová Košťáková Eva
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record