Show simple item record

Construction technology design - New building of apartment building Kovářovdc.contributor.advisorNeumann Pavel
dc.contributor.authorJakub Laštovka
dc.date.accessioned2022-06-22T22:54:27Z
dc.date.available2022-06-22T22:54:27Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-981030103305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102787
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením bytového domu v Kovářově. Autor posuzuje úplnost a správnost projektové dokumentace a zabývá se prostorovou, technologickou a časovou strukturou stavby. Dále řeší návrh zařízení staveniště pro 4 fáze výstavby.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with construction a technology system for the apartment building in Kovářov. The author assesses the completeness and correctness of the project documentation and deals with the spatial, technological and time structure of the buildings. It also deals with the design of the construction site for four phases of construction.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStavebně technologický projektcze
dc.subjecttechnologický normálcze
dc.subjectčasoprostorový grafcze
dc.subjectharmonogramcze
dc.subjectzařízení staveništěcze
dc.subjectConstruction technology projecteng
dc.subjecttechnological standarteng
dc.subjectspace-time grapheng
dc.subjectscheduleeng
dc.subjectconstruction site facilitieseng
dc.titleStavebně technologický projekt - Novostavba bytového domu Kovářovcze
dc.titleConstruction technology design - New building of apartment building Kovářoveng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHlava Martin
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record