Show simple item record

Use of lightweight FFT-based algorithms for remote measurements using DICdc.contributor.advisorNežerka Václav
dc.contributor.authorSlávek Zbirovský
dc.date.accessioned2022-06-22T22:54:17Z
dc.date.available2022-06-22T22:54:17Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-981029341505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102780
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá měřením posunů a deformací za pomocí bezkontaktní metody korelace digitálního obrazu (DIC). První část práce je teoretická a jsou v ní porovnány kontaktní a bezkontaktní metody měření posunů a deformací. Důkladně je popsána metoda korelace digitálního obrazu (DIC) a její algoritmy, zejména pak ty, které využívají rychlou Fourierovu transformaci. Popsány jsou také principy internetu věcí (IoT) a MQTT protokolu, které budou využity při návrhu zařízení. V praktické části je sestrojeno a naprogramováno zařízení, fungující na průmyslovém počítači Raspberry Pi, pro měření bezkontaktní metodou DIC. Pro zařízení je napsán kód v programovacím jazyce python. Na zařízení jsou nastavitelné dva mody: online mód pro aktuální vyhodnocování dat s přenosem informací přes MQTT protokol a offline mód používaný pro zpětné vyhodnocení. Následně je provedena validace zařízení a experimentální měření v terénu. Sestrojené zařízení může významně pomoci s dlouhodobým monitoringem stavebních konstrukcí, a především může poskytovat data v reálném čase.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the measurement of displacements and deformations using the non-contact digital image correlation (DIC) method. The first part of the work is theoretical and compares contact and contactless methods of measuring displacements and deformations. The digital image correlation (DIC) method and its algorithms are thoroughly described, especially those that use the fast Fourier transform. The principles of the Internet of Things (IoT) and the MQTT protocol, which will be used in device design, are also described. In the practical part, a device operating on a Raspberry Pi industrial computer for measuring the contactless DIC method is constructed and programmed. The code for device is written in the python programming language. Two modes can be set on the device: online mode for current data evaluation with information transfer via MQTT protocol and offline mode used for retrospective evaluation. Subsequently, validation of the device and experimental measurements in the field are performed. The designed equipment can significantly help with long-term monitoring of building structures, and above all it can provide real-time data.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkorelace digitálního obrazucze
dc.subjectbezkontaktní optické metody měření deformacícze
dc.subjectrychlá Fourierova transformacecze
dc.subjectInternet věcícze
dc.subjectRaspberry Picze
dc.subjectDICcze
dc.subjectFFTcze
dc.subjectMQTTcze
dc.subjectIoTcze
dc.subjectdigital image correlationeng
dc.subjectnon-contact optical deformation measurement methodseng
dc.subjectfast Fourier transformationeng
dc.subjectInternet of thingseng
dc.subjectRaspberry Pieng
dc.subjectDICeng
dc.subjectFFTeng
dc.subjectMQTTeng
dc.subjectIoTeng
dc.titlePoužití zjednodušených FFT algoritmů pro měření v terénu pomocí DICcze
dc.titleUse of lightweight FFT-based algorithms for remote measurements using DICeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeTesárek Pavel
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record