Show simple item record

Fire Safety Design of Multifunctional Centre for Praha-Strašnicedc.contributor.advisorHejtmánek Petr
dc.contributor.authorDominik Štraus
dc.date.accessioned2022-06-22T22:53:59Z
dc.date.available2022-06-22T22:53:59Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-980733149805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102775
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárně bezpečnostním řešením polyfunkčního centra Strašnice. Práce navazuje na architektonicko-stavební řešení ročníkové práce ateliéru ATV4 na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. Tato bakalářská práce se skládá ze čtyř částí. První částí je zadání bakalářské práce. Druhou část tvoří původní projektová dokumentace. Třetí částí je stavební revize. Nejdůležitější na bakalářské práci je čtvrtá část, která se zabývá požárně bezpečnostním řešením. Tato část obsahuje technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a přílohy.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with a revision of the original project and fire safety design of the multifunctional center Strašnice. The bachelor thesis continues the architectural-building solution made during the student studion ATV4 at the Departement of Architecture, Faculty of Civil Engineering. This bachelor thesis is divided into four parts. The first part is the assignment of the bachelor's thesis. The second part consists of the original project documentation. The third part is the construction revision. The most important part of the bachelor thesis is the fourth part, which deals with fire safety design. This section contains the technical report, drawing documentation and appendices.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPožárně bezpečnostní řešenícze
dc.subjectstavební revizecze
dc.subjectpolyfunkční objektcze
dc.subjectshromažďovací prostorcze
dc.subjectpožární odolnostcze
dc.subjecthromadná garážcze
dc.subjectpožární bezpečnost garážícze
dc.subjectadministrativní plochacze
dc.subjectelektrická požární signalizacecze
dc.subjectFire safety designeng
dc.subjectconstruction revisioneng
dc.subjectmultifunctional houseeng
dc.subjectassembly spaceeng
dc.subjectfire resistenceeng
dc.subjectcollective parking spaceeng
dc.subjectfire safety of garageseng
dc.subjectoffice spaceeng
dc.subjectfire detection and fire alarm systemseng
dc.titlePožární řešení polyfunkčního centra Strašniccze
dc.titleFire Safety Design of Multifunctional Centre for Praha-Strašniceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePitelková Daniela
theses.degree.disciplinePožární bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record