Show simple item record

Apartment building Na remízku, Zbirohdc.contributor.advisorJiránek Martin
dc.contributor.authorHelena Vávrová
dc.date.accessioned2022-06-22T22:52:00Z
dc.date.available2022-06-22T22:52:00Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-878879872105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102714
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je zpracování vybraných částí projektové dokumentace bytového domu Na Remízku pro stavební povolení. Objekt má pět nadzemních podlaží a sedlovou střechu s vikýři. Svislé nosné konstrukce a stropy jsou železobetonové monolitické tl. 250 mm. Všechny nosné konstrukce jsou navrženy v předběžném statickém výpočtu. Skladby konstrukcí jsou posouzeny z hlediska tepelné techniky.cze
dc.description.abstractThe main purpose of this bachelor thesis is precessing particular parts of documentation for a building permit for apartment building Na remízku. The building has five above the ground floors and a gabled roof with dormers. The vertical load-bearing structures and ceilings are made of reinforced concrete monolithic thickness of 250 mm. All load-bearing structures are designed in a preliminary static calculation. The compositions of the structures are assessed from the point of view of thermal technology.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBytový důmcze
dc.subjectprojektová dokumentacecze
dc.subjectnovostavbacze
dc.subjectbetoncze
dc.subjectželezobetoncze
dc.subjectcihelné tvárnice konstrukční řešenícze
dc.subjectkonstrukční detailcze
dc.subjectApartment buildingeng
dc.subjectproject documentationeng
dc.subjectnew buildingeng
dc.subjectconcreteeng
dc.subjectreinforced concereteeng
dc.subjectbrick blockseng
dc.subjectconstructional solutionseng
dc.subjectconstructional detaileng
dc.titleBytový dům Na remízku, Zbirohcze
dc.titleApartment building Na remízku, Zbiroheng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKačmaříková Veronika
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record