Show simple item record

Žatec - study of transformation right river bankdc.contributor.advisorKaplan Ivan
dc.contributor.authorVladimír Janda
dc.date.accessioned2022-06-21T22:57:10Z
dc.date.available2022-06-21T22:57:10Z
dc.date.issued2022-06-21
dc.identifierKOS-1198096395205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102668
dc.description.abstractTématem diplomové práce je urbanistická studie proměny části města Žatec pod historickým centrem s dominancí využití pravého břehu Ohře pro veřejnost. Území je vymezeno sídlištěm Podměstí, Ohří, starým městem a Rooseweltovou třídou. Cílem je především rozvoj vybavenosti, bydlení, rekreace, parkových ploch a veřejných prostranství, při zlepšení průchodnosti území pro chodce. Vybraná část území v oblasti bývalého Okurkového trhu (mezi ulicemi Plzeňská, Ostrov a Žižkova) je předmětem řešení urbanisticko-architektonické studie rozvoje aktivit pod historickým městem. Zejména rámcové řešení dispozice objektů, detailní řešení veřejných prostranství s plným doprovodem zeleně, dlažeb, mobiliáře a technické infrastruktury.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis toppic is an urban design study which deals with a transformation of an area under the old town walls of the town Žatec. The thesis is focused mailny on utilization of the right river bank for the public. The area is defined by residental district Podměstí, the river Ohře, old city center and the Roosewelt street. The main objecives are to develop amenities, housing areas, parks, public areas and improving comfort passage for pedestrians through the whole territory of the focus. Selected part of the area, where an old cucumber market used to be (defined by streets Plzeňská, Ostrov and Žižkova), is a subject of a urban and architectural study which is concerned wtih developement of activities under the old city center. It includes rough floor plans and space plans, detail of public space with all pavings, and street furniture, study a of greenery and public utilities.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŽateccze
dc.subjectměstocze
dc.subjectOkurkové náměstícze
dc.subjectveřejný prostorcze
dc.subjectparkcze
dc.subjecturbanismuscze
dc.subjectstudiecze
dc.subjecttrhcze
dc.subjectnáměstícze
dc.subjectŽateceng
dc.subjecttowneng
dc.subjectCucumber marketeng
dc.subjectpublic spaceeng
dc.subjectparkeng
dc.subjecturban studyeng
dc.subjectmarketeng
dc.subjectsquareeng
dc.titleŽatec - urbanistická studie transformace pravého břehu Ohřecze
dc.titleŽatec - study of transformation right river bankeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeCach Jan
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record