Show simple item record

Design of residential building in Rousínovdc.contributor.advisorBurgetová Eva
dc.contributor.authorOndřej Mědílek
dc.date.accessioned2022-06-21T22:56:31Z
dc.date.available2022-06-21T22:56:31Z
dc.date.issued2022-06-21
dc.identifierKOS-1085736866705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102661
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je zpracování vybraných částí projektové dokumentace bytového domu v Rousínově pro stavební povolení. Objekt má pět nadzemních podlaží, jedno podzemní podlaží a plochou pochozí střechu. Nosné konstrukce objektu jsou nosné stěny z cihelných tvárnic POROTHERM AKU 30 SYM a železobetonové stropy. Všechny nosné konstrukce jsou navrženy v předběžném statickém výpočtu. Skladby konstrukcí jsou posouzeny z hlediska tepelné techniky.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor's thesis is the processing of selected parts of the project documentation of the apartment building in Rousínov for a building permit. The building has five floors, one underground floor and a flat walking roof. The load-bearing structures of the building are load-bearing walls made of POROTHERM AKU 30 SYM brick blocks and reinforced concrete ceilings. All load-bearing structures are designed in a preliminary static calculation. The compositions of structures are assessed in terms of thermal engineering.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBytový důmcze
dc.subjectprojektová dokumentacecze
dc.subjectnovostavbacze
dc.subjectželezobetoncze
dc.subjectcihelné tvárnicecze
dc.subjectplochá střechacze
dc.subjectkonstrukční řešenícze
dc.subjectkonstrukční detailcze
dc.subjectApartment buildingeng
dc.subjectproject documentationeng
dc.subjectnew buildingeng
dc.subjectreinforced concereteeng
dc.subjectbrick blockseng
dc.subjectflat roofeng
dc.subjectstructural solutionseng
dc.subjectstructural detaileng
dc.titleProjekt residenčního objektu v Rousínověcze
dc.titleDesign of residential building in Rousínoveng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBoháčová Denisa
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record