Show simple item record

Timber-based passive residential building in Dobřichovicedc.contributor.advisorStaněk Kamil
dc.contributor.authorMarek Matějovský
dc.date.accessioned2022-06-21T22:54:44Z
dc.date.available2022-06-21T22:54:44Z
dc.date.issued2022-06-21
dc.identifierKOS-980733109405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102613
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá komplexním shrnutím technických požadavků na návrh dřevostavby sloužící jako bytový dům se dvěma obchodními prostory v přízemí a podzemním parkovištěm v suterénu. Dále je zpracována projektová dokumentace na úrovní stavebního povolení (DSP). Podkladem pro zpracování bakalářské práce sloužila nepříliš podrobně zpracovaná architektonická studie, která obsahuje pouze schématické návrhy. V rámci projekční části byly navrženy dispozice, kromě té dostupné z 2.NP. V první části je vypracována analýza objektu, která určuje finální podobu řešení objektu jako celku. Jedná se o dřevostavbu v pasivním standartu, proto jsou kladeny nároky hlavně na nízkou energetickou náročnost a požární bezpečnost stavby. Ve druhé části je dle požadavků zpracována projektová dokumentace, která se zabývá hlavně architektonicko-stavebním řešením a stavebně konstrukční řešení. V rámci práce není řešeno PBŘ a v rámci techniky prostředí staveb je řešeno pouze schématické vedení TZB a předběžný návrh VZT.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with a comprehensive summary of the technical requirements for the design of a wooden building serving as an apartment building with two commercial spaces on the ground floor and an underground parking lot in the basement. Furthermore, the design documentation at the level of building permit is prepared. The basis for the preparation of the bachelor thesis was a not very detailed architectural study, which contains only schematic designs. Within the design part, the layouts were designed, except for the one of the 2nd floor. In the first part, an analysis of the building is developed, which determines the final form of the design of the building as a whole. It is a wooden building in passive standard, therefore the requirements are mainly on low energy consumption and fire safety of the building. In the second part, according to the requirements, the project documentation is elaborated, which deals mainly with the architectural and structural design. The work does not deal with the fire safety solution and only the schematic technical equipment wiring and the preliminary design of the air ducts system are dealt with within the building environment technology.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpasivní důmcze
dc.subjectenergetická náročnostcze
dc.subjectbytový důmcze
dc.subjectlepené lamelové dřevocze
dc.subjecttěžký dřevěný skeletcze
dc.subjectmonolitický železobetoncze
dc.subjectsoučinitel prostupu teplacze
dc.subjectvaznicová soustavacze
dc.subjectpassive houseeng
dc.subjectenergy performanceeng
dc.subjectapartment buildingeng
dc.subjectglued laminated timbereng
dc.subjectheavy timber frameeng
dc.subjectmonolithic reinforced concreteeng
dc.subjectheat transfer coefficienteng
dc.subjectpurlin systemeng
dc.titleDřevostavba pasivního bytového domu v Dobřichovicíchcze
dc.titleTimber-based passive residential building in Dobřichoviceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMukařovský Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record