Show simple item record

Railway station Praha Krč, interchange between the railway and the metrodc.contributor.advisorKotas Patrik
dc.contributor.authorKristina Levina
dc.date.accessioned2022-06-20T22:55:25Z
dc.date.available2022-06-20T22:55:25Z
dc.date.issued2022-06-20
dc.identifierKOS-1198096406605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102517
dc.description.abstractDiplomová práce se navazuje na koncept urbanistického řešení areálu dnešního nádraží Krč v Praze, které bylo zpracované v rámci předdiplomního projektu a se zaměřuje na revitalizaci nádraží a novostavbu stanice linky metra D. Hlavním úkolem projektu bylo smysluplně využít stávající prvky a objekty areálu a doplnit je o nové, které by vdechly život celé opuštěné části Krče. Hlavní funkci areálu je železniční terminál propojeny s novou linkou metra D, ale měl by zahrnovat i různé doplňkové funkce, aby přilákali další obyvateli a oživili celou oblast městské části Prahy 4. Součástí realizovaného projektu je i parkovací dům, který je budován především z důvodu odlehčení nejbližších komunikací a nezahlcení auta v okolí nádraží.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis builds on the concept of the urban design of the area of the present Krč railway station in Prague, which was developed as part of the pre-diploma project and focuses on the revitalization of the station and the new construction of the D metro station. The main task of the project was to make meaningful use of the existing elements and objects of the site and to add new ones that would breathe life into the whole abandoned part of Krč. The main function of the site is a railway terminal connected to the new metro line D, but it should also include various additional functions to attract more residents and revitalise the whole area of Prague 4. The project also includes a parking house, which is being built mainly to relieve the nearby roads and not to overcrowd cars around the station.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŽelezniční terminalcze
dc.subjectnádražícze
dc.subjectparkovací důmcze
dc.subjectmetrocze
dc.subjectKrčcze
dc.subjectrevitalizacecze
dc.subjectRailway terminaleng
dc.subjectrailway stationeng
dc.subjectparking houseeng
dc.subjectmetroeng
dc.subjectKrčeng
dc.subjectrevitalizationeng
dc.titleNádraží Krč, přestupní uzel mezi železnicí a metremcze
dc.titleRailway station Praha Krč, interchange between the railway and the metroeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠafránek Petr
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record