Show simple item record

Multifunctional building - Liberecdc.contributor.advisorŠikola Petr
dc.contributor.authorPavel Jelínek
dc.date.accessioned2022-06-20T22:55:06Z
dc.date.available2022-06-20T22:55:06Z
dc.date.issued2022-06-20
dc.identifierKOS-1198096397705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102509
dc.description.abstractCílem této diplomové práce bylo navrhnout polyfunkční dům v Liberci v části Kunratice. Návrh vychází z předdiplomního projektu, který se zabýval architektonicko-urbanistickou studií území. Ústředním motivem návrhu stavby jsou výhledy do okolí, konkrétně na Ještěd a Jizerské hory. V severní části je rušná silnice a přes silnici je plánována výstavba. Na všechny tyto aspekty návrh reaguje. Polyfunkční budova se skládá ze tří šestipodlažních obytných věží, které jsou spojeny pomocí soklu s komercí. Sokl působí jako bariéra pro hluk od silnice. Sokl je prosklený aby působil odlehčeným dojmem a na něm jsou zahrady pro bytové jednotky. Rozdělení na věže nám umožňuje průhled územím. Celá stavba se zároveň postupně natáčí směrem na Ještěd. Věž na náměstí je osmipodlažní a stává se dominantou. Celá stavba je podsklepena s garážemi, kójemi a technickými místnostmi pro každou věž. Stavba se dále odkazuje na industriální historii Liberce. Konstrukční systém je betonový skelet, který se propisuje do fasády. Tento prvek se stává dominantním. Každý byt má lodžii, která je zapuštěna do rastru.cze
dc.description.abstractThe objective of this Masters´s thesis was to design a multifunctional house in Liberec in the Kunratice part. The design is based on a pre-Master’s that dealt with the architectural-urban study of the area. The central motif of the design of the building is the views of the surroundings, specifically the Ještěd and Jizera Mountains. There is a busy road in the northern part and construction is planned across the road. The design responds to all these aspects. The multifunctional building consists of three six-storey residential towers, which are connected by a plinth to commerce. The plinth acts as a barrier to road noise. The plinth is glazed to give a impression of floating and on which there are gardens for residential units. The separation into a tower allows us to see the area. At the same time, the whole building gradually turns towards Ještěd. The tower on the square has eight floors and becomes the dominant feature. The whole building has a basement with a garage, cubicles and utility rooms for each tower. The building also refers to the industrial history of Liberec. The construction system is a concrete skeleton that penetrates the facade. This element becomes dominant. Each apartment has a loggia, which is embedded in the grid.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPolyfunkční důmcze
dc.subjectLibereccze
dc.subjectKomercecze
dc.subjectBytový důmcze
dc.subjectJeštědcze
dc.subjectMultifunctional buildingeng
dc.subjectLibereceng
dc.subjectCommerceeng
dc.subjectApartment buildingeng
dc.subjectJeštědeng
dc.titlePolyfunkční dům - Libereccze
dc.titleMultifunctional building - Libereceng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJambor Petr
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record