Show simple item record

Smart parking management and planning in urban areasdc.contributor.advisorHorák Tomáš
dc.contributor.authorMartin Čirkov
dc.date.accessioned2022-06-19T22:51:27Z
dc.date.available2022-06-19T22:51:27Z
dc.date.issued2022-06-19
dc.identifierKOS-1200346671005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102294
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá přehledem parkovacích zařízení a jejich měřenými parametry jako jsou čas hledání parkovacího místa, čas odjezdu z parkoviště, a ztraceným časem na parkovišti. Parkovací management používá různé parametry k porovnávání různých přístupů a kontrol parkovišť. V současnosti jsou parkoviště daleko více rozšiřována o smart technologie, které poskytují lepší kvalitu nabízené služby. Tato diplomová práce se dále zabývá smart parkováním, popisuje technologie a poskytuje přehled smart parkovacích konceptů v San Franciscu a Los Angeles. Simulační modely jsou často využívány k získání zásadních výstupů a výsledků dopravních a parkovacích studií. V této prácí byl vybrán program AnyLogic k simulaci dvou různých případových studií v El Pasu a v Praze. Kromě simulace současné situace byly vytvořeny čtyři různé úrovně parkovací navigace: Úroveň 0 – bez kontroly přístupu a bez navádění, Úroveň 1 – s kontrolou přístupu a bez navádění, Úroveň 2 – s kontrolou přístupu a navádění na méně obsazené zóny a Úroveň 3 – s kontrolou přístupu a navádění na cílové parkovací místo. Tyto úrovně parkovací navigace jsou porovnány v obou případech pro lepší pochopení výhod a nevýhod vybraných úrovní a jejich technologií.cze
dc.description.abstractParking management uses different measures to compare different approaches and controls in off-street parking. This thesis provides an overview of parking facilities and their performance measures such as search time, leaving time, attempt, and lost time. Nowadays, parking is more often extended by smart technologies that provide a better quality of service. This thesis explains the concept of smart parking, describes technologies, and provides an overview of smart parking concepts in San Francisco, U.S., and Los Angeles, U.S. A simulation model is frequently used to obtain essential outputs and results for traffic and parking studies. This thesis selected AnyLogic software for two different case studies in El Paso, U.S., and Prague, the Czech Republic. Besides simulation of the current situation, four different parking guidance levels are determined: Level 0 – no access control and no guidance, Level 1 – access control and no guidance, Level 2 – access control and zone occupancy guidance, and Level 3 – access control and destination stall guidance. These parking guidance levels are compared in both use cases to understand better the advantages and disadvantages of selected levels and their technologies.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectParkovánícze
dc.subjectparkovací technologiecze
dc.subjectsimulacecze
dc.subjectsmart parkovánícze
dc.subjectparkovací managementcze
dc.subjectparkingeng
dc.subjectparking technologyeng
dc.subjectsimulationeng
dc.subjectsmart parkingeng
dc.subjectparking managementeng
dc.titleSmart parkovací management v městské aglomeracicze
dc.titleSmart parking management and planning in urban areaseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVařacha Pavel
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeSmart Citiescze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record