Show simple item record

Differential data updatesdc.contributor.advisorŽára Ondřej
dc.contributor.authorMatyáš Neuvirt
dc.date.accessioned2022-06-09T22:56:42Z
dc.date.available2022-06-09T22:56:42Z
dc.date.issued2022-06-09
dc.identifierKOS-1174747675105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101698
dc.description.abstractPráce studuje možnosti synchronizace mezi několika klienty a autoritativním serverem v reálném čase. Velký důraz je kladen na minimalizaci množství přenášených informací a krátkou prodlevu pro obdržení aktuálního stavu. Výsledkem práce je framework NewSync využívající rozdílových aktualizací podpořených dalšími technikami ke snížení objemu posílaných informací s co nejvyšší mírou automatizace procesu detekování změn ve stavu aplikace. U několika formátů byla zkoumána efektivita jejich komprese. Pro potřeby webové aplikace se nejvhodnějším formátem stal MessagePack. Pro automatizaci detekce změn bylo využito nativní Proxy API v Javascriptu. Dále je popsáno, jaká struktura zpráv zanechává nejmenší paměťovou stopu. Součástí řešení je i aplikace, která demonstruje integraci a používání frameworku. Na závěr je porovnán objem dat nutných pro synchronizaci kompletními aktualizacemi ve formátu JSON v kontrastu se synchronizačními zprávami frameworku NewSync a časová náročnost spojená s automatickou detekcí změn.cze
dc.description.abstractThis thesis studies options of synchronisation between multiple clients and an authoritative server in real time. Great care is taken to minimise the amount of data transferred and to keep the delay between receiving the current state to a minimum. The goal is to create a framework that will use differential updates and other techniques to minimise network bandwidth with an emphasis on automating the difference detection. Many formats were tested for their ability to compress data effectively. In the context of web applications MessagePack ended up showing the best results. The process of automatic differences detection is driven by Proxy API which is natively present in the JavaScript language. Furthermore, we discuss efficient message structure that leaves smaller memory footprint. The solution also includes an application that demonstrates the integration and use of the framework. Lastly, the amount of data required for synchronisation via complete updates is compared to synchronisation data generated by the NewSync framework in respect to performance requirements for the automatic difference detection.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsynchronizacecze
dc.subjectJavaScriptcze
dc.subjectNode.jscze
dc.subjectrozdílovécze
dc.subjectaktualizacecze
dc.subjectservercze
dc.subjectklientcze
dc.subjectProxy APIcze
dc.subjectsynchronizationeng
dc.subjectJavaScripteng
dc.subjectNode.jseng
dc.subjectdifferentialeng
dc.subjectupdateseng
dc.subjectservereng
dc.subjectclienteng
dc.subjectProxy APIeng
dc.titleRozdílové aktualizace datcze
dc.titleDifferential data updateseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeRechtberger Václav
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record