Show simple item record

Creation of 3D model using common depth sensors and its limitationsdc.contributor.advisorNovák Jakub
dc.contributor.authorFilip Čacký
dc.date.accessioned2022-06-09T22:54:33Z
dc.date.available2022-06-09T22:54:33Z
dc.date.issued2022-06-09
dc.identifierKOS-1065790424505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101633
dc.description.abstractTato práce se zabývá zmapováním limitujících faktorů tvorby mračen bodů a meření vzdálenosti pomocí běžně dostupných hloubkových kamer. Byl zkoumán vliv incidenčního úhlu, vzdálenosti měření, tvaru objektu, velikosti objektu a povrchových charakteristik na třech zařízeních, využívajících principy Time-of-Flight, pasivního stereo vidění a aktivního stereo vidění. Porovnaná zařízení jsou Basler ToF, OAK-D-Lite a Intel RealSense D415. Testy odhalily silné a slabé stránky každého zařízení. Kamera Basler ToF má nejlepší strukturální rozlišení, ale je snadno ovlivnitelná povrchovou úpravou měřených objektů. Přesnost hloubky a strukturální rozlišení kamery Intel RealSense D415 jsou srovnatelné s Basler ToF, ale nejsou tak snadno ovlivněny povrchovou úpravou. OAK-D-Lite postrádá strukturální rozlišení potřebné pro přesnou rekonstrukci 3D objektů, ale zdá se být dobrou volbou pro použití ve vizuálně různorodých prostředí pro přibližný odhad hloubky scény. Výsledky provedených experimentů jsou využitelné jako podklad pro studie proveditelnosti projektů strojového vidění s využitím hloubkových kamer.cze
dc.description.abstractThis thesis is concerned with the mapping of limitations on creating point clouds and measuring depth using commonly available depth-sensing cameras. The influence of an incidence angle, measurement distance, object shape, size and surface characteristics were investigated and measured on three devices, utilising Time-of-Flight, passive stereo vision, and active stereo vision. The compared devices are Basler ToF, OAK-D-Lite, and Intel RealSense D415. The tests established the strengths and weaknesses of each device. The Basler ToF has the best structural resolution but is easily influenced by the surface characteristics of the measured objects. The depth accuracy and structural resolution of the Intel RealSense D415 are comparable to the Basler ToF but are not as easily influenced by a surface finish. The OAK-D-Lite lacks the structural resolution required for an accurate reconstruction of 3D objects. However, it seems to be a solid choice for an approximate scene depth estimation in visually complex environments. The results of the carried out experiments are usable as a basis for feasibility studies on computer vision projects utilising depth-sensing cameras.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmetrologická studiecze
dc.subjecthloubková kameracze
dc.subjectporovnání hloubkových kamercze
dc.subject3D rekonstrukcecze
dc.subjectIntel RealSense D415cze
dc.subjectOAK-D-Litecze
dc.subjectBasler ToFcze
dc.subjectstereovizecze
dc.subjecttime of flightcze
dc.subjectmetrological comparisoneng
dc.subjectdepth cameraeng
dc.subjectdepth camera comparisoneng
dc.subject3D reconstruc- tioneng
dc.subjectIntel RealSense D415eng
dc.subjectOAK-D-Liteeng
dc.subjectBasler ToFeng
dc.subjectstereovisioneng
dc.subjecttime of flighteng
dc.titleMožnosti a limitace tvorby 3D modelu reálného objektu s vyžitím dostupných hloubkových senzorůcze
dc.titleCreation of 3D model using common depth sensors and its limitationseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSurynek Pavel
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record