Show simple item record

Yb:KYW regenerative amplifierdc.contributor.advisorSmrž Martin
dc.contributor.authorMatěj Žáček
dc.date.accessioned2022-06-09T14:51:23Z
dc.date.available2022-06-09T14:51:23Z
dc.date.issued2022-06-04
dc.identifierKOS-1201010950205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101566
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vývojem regenerativního zesilovace na bázi Yb:KYW. V teoretické části jsou shrnuty vlastnosti použitého krystalu a teorie laserového zesilovače. Dále jsou provedeny simulace regenerativního zesilovače pomocí Frantz-Nodvikovy rovnice. V experimentální části je charakterizován krystal Yb:KYW včetně měření silne astigmatické tepelné čočky. Dále je navržen a zkonstruován regenerativní zesilovač s výstupní energií 3,5 mJ při opakovací frekvenci 100 Hz, šířkou spektra v polovine maxima 3 nm, a který generuje základní příčný mód s M2 < 1, 2. Šířka spektra naznačuje možnost komprimace impulzů na subpikosekundové délky; pokud by byl použit vhodnejší prodlužovač impulz ˚u, mělo by být možné získat impulzy v řádech nižších stovek fs. Jsou prezentovány možnosti vylepšení výstupních parametrů systému.cze
dc.description.abstractThis master thesis focuses on the development of a regenerative amplifier using an Yb:KYW crystal. Laser properties of this crystal are presented in the theoretical part, as well as the theory of laser amplifiers. Simulations of a regenerative amplifier are conducted using the Frantz-Nodvik model. In the experimental part, the properties of Yb:KYW are measured including its highly anisotropic thermal lens. In the following section a regenerative amplifier is designed and constructed. In its final configuration, the output energy of 3,5 mJ is achieved with repetition rate of 100 Hz and spectral width of 3 nm. The laser operates in fundamental mode with M2 < 1, 2. The spectral width suggests subpicosecond pulses can be obtained by compression; should a more suitable stretcher be used, pulse durations in order of lower hundreds of fs should be reachable. Several possibilities of improving output parameters are presentedeng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject"zesilování cerpovaných impulzů"cze
dc.subject"regenerativní zesilovač"cze
dc.subject"ultrakrátké impulzy"cze
dc.subject"aktivní prostředína bázi Yb"cze
dc.subject"chirped-pulse amplification"eng
dc.subject"regenerative amplifier"eng
dc.subject"ultrashort pulses"eng
dc.subject"Yb-doped active media"eng
dc.titleRegenerativní zesilovač s aktivním prostředím Yb:KYWcze
dc.titleYb:KYW regenerative amplifiereng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠvejkar Richard
theses.degree.disciplineLaserová fyzika a technikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikální elektronikycze
theses.degree.programmeFyzikální elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record