Show simple item record

Close proximity human keypoint detectiondc.contributor.advisorHoffmann Matěj
dc.contributor.authorJan Dočekal
dc.date.accessioned2022-06-08T22:53:46Z
dc.date.available2022-06-08T22:53:46Z
dc.date.issued2022-06-08
dc.identifierKOS-1174747639805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101442
dc.description.abstractDetekce částí lidského těla je užitečná pro několik aplikací. V poslední době je k dispozici několik řešení založených na hlubokých konvolučních sítích, které rozpoznají lidské pózy z obrázků. Typicky jsou detekovány celá lidská těla v různých vzdálenostech. Pro interakci člověka s robotem je detekce částí lidského těla klíčem ke garanci bezpečné vzdálenosti mezi strojem a operátorem. Nicméně v případě blízké vzdálenosti, kdy jsou viděny pouze části lidského těla, standardní algoritmy nefungují dostatečně správně. Pro spolupráci člověka s robotem je robustní detekce, například pouze rukou, zásadní. V této práci jsme zaprvé vytvořili a zveřejnili dataset velké blízkosti, kde se objevují pouze části lidského těla. Zadruhé jsme kvantitativně a kvalitativně porovnali nejmodernější metody pro detekci částí lidského těla (OpenPose, MMPose, AlphaPose, Detectron2 a MediaPipe) na tomto datasetu. Výsledky ukazují, že nejlepším detektorem pro anotaci celého těla je AlphaPose a MediaPipe pro detekci prstů. Zatřetí jsme implementovali detekci na humanoidním robotu iCub s Intel RealSense RGB-D kamerou na hlavě. Detekované části lidského těla v obrázcích jsou transformovány do jejich 3D pozic za pomoci hloubkové informace z RealSense kamery. Řešení jsme demonstrovali ve scénáři, kde robot použivá detekované 3D části lidského těla pro manévry vyhýbání se celému tělu.cze
dc.description.abstractHuman keypoint detection is useful in various applications. Recently, a number of solutions based on deep convolutional neural networks have appeared that recognize human poses in images. Typically, complete human bodies from different distances are detected. For human-robot interaction, human keypoint detection is key to guarantee safe separation distances between the machine and the operator. However, in such close proximity scenarios where only parts of the human body are visible, standard algorithms do not perform well. For human-robot collaboration, robust detection of, for example, only human hands is critical. In this thesis, first, we create and make publicly available a close proximity dataset where only parts of the human body are visible. Second, we quantitatively and qualitatively compare state-of-the-art human keypoint detection methods (OpenPose, MMPose, AlphaPose, Detectron2, and MediaPipe) on this dataset. The results show that the best performing detector is AlphaPose for whole-body annotation and MediaPipe for detection of finger keypoints. Third, we deploy the detector on a humanoid robot iCub with an Intel RealSense RGB-D camera on the head. Detected human keypoints in images are transformed to their 3D positions using depth information from the RealSense camera. We demonstrate the performance in a scenario where the robot uses the detected 3D keypoints for whole-body avoidance maneuvers.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdetekce částí lidského tělacze
dc.subjectdetekce lidských rukoucze
dc.subjectbezpečná interakce člověka s robotemcze
dc.subjecttransformace ze 2D do 3Dcze
dc.subjecthuman keypoint detectioneng
dc.subjecthuman hands detectioneng
dc.subjectsafe human-robot interactioneng
dc.subject2D to 3D transformationeng
dc.titleDetekce částí lidského těla z velké blízkosticze
dc.titleClose proximity human keypoint detectioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeNeumann Lukáš
theses.degree.disciplineUmělá inteligencecze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record