Show simple item record

High-order harmonic generation in a density-modulated mediumdc.contributor.advisorNejdl Jaroslav
dc.contributor.authorMatěj Dvořáček
dc.date.accessioned2022-06-08T14:51:38Z
dc.date.available2022-06-08T14:51:38Z
dc.date.issued2022-06-03
dc.identifierKOS-1201010947205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101371
dc.description.abstractPředmětem studia této práce je generace vysokých harmonických frekvencí v hustotně modulovaném prostředí. Proces generace vysokých harmonických frekvencí je vysvětlen pomocí tříkrokového modelu spolu s podmínkou synchronizace fází. Následně je popsán fyzikální model šíření světla v plynové cele. Na základě fyzikálního modelu je vytvořenkód v programu MATLAB R, pomocí kterého jsou vypočítány simulace pro generaci vysokých harmonických frekvencí v hustotně modulovaném prostředí. Laserový pulz je navržen vzhledem k výsledkům simulací tak, aby bylo dosaženo selektivní filtrace jediného harmonického řádu. Poté jsou prezentovány experimentální terče za účelem dosažení hustotní modulace v plynu. Poslední část práce je věnována experimentu provedenému ve výzkumném centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech.cze
dc.description.abstractThe subject of study of this work is a high harmonic generation in a density-modulated medium. High harmonic generation in a gaseous medium is explained by the three-step model with the condition of phase-matching. This is followed by a description of one dimensional model of light propagation in the gas cell. A code based on the physical model in MATLAB R is developed, then simulations of high harmonic generation in density modulated medium are presented. According to the code simulations, a pulse design ltering one harmonic frequency is proposed. After that, experimental densitymodulated gas targets are presented. The last part of this work is dedicated to an experiment with a density-modulated gas target realized at ELI Beamlines in Dolní Břežany.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject"Generace vysokých harmonických frekvencí"cze
dc.subject"tříkrokový model"cze
dc.subject"synchronizace fází"cze
dc.subject"kvazisynchronizace fází"cze
dc.subject"hustotní modulace"cze
dc.subject"selektivní filtrace"cze
dc.subject"High harmonic generation"eng
dc.subject"Three step model"eng
dc.subject"Phase matching"eng
dc.subject"Quasi-phase matching"eng
dc.subject"Density modulation"eng
dc.subject"Selective ltering"eng
dc.titleGenerace vysokých harmonických frekvencí v hustotně modulovaném prostředícze
dc.titleHigh-order harmonic generation in a density-modulated mediumeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeRichter Ivan
theses.degree.disciplineLaserová fyzika a technikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikální elektronikycze
theses.degree.programmeFyzikální elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record