Show simple item record

Module for precise measurements with Strain Gaugesdc.contributor.advisorPetrucha Vojtěch
dc.contributor.authorVít Vlasák
dc.date.accessioned2022-06-07T22:52:23Z
dc.date.available2022-06-07T22:52:23Z
dc.date.issued2022-06-07
dc.identifierKOS-1062775387105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101303
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem modulu pro excitaci tenzometrického snímače zatížení a zpracování jeho výstupního signálu za účelem vážení zavěšeného závaží. Modul je realizován jako deska plošných spojů s možností připojení k senzoru a k počítači. Je umožněno uživatelské ovládání modulu pomocí tlačítek nebo přes sériový terminál. V práci jsou zhodnoceny dosažené parametry, dále je ověřen vliv čtyřvodičového/šestivodičového zapojení a statického/komutovaného excitačního napětí.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the design of a module for excitation of a strain gauge load cell and processing of its output signal in order to weigh a suspended weight. The module is implemented as a printed circuit board with connectors for a load cell and a computer connection. It is possible to change the measurement settings via user buttons or via a serial terminal. The achieved parameters are evaluated in the thesis, the influence of four-wire/six-wire connection and static/commutated excitation voltage is verified.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttenzometrcze
dc.subjectsnímač zatíženícze
dc.subjectváženícze
dc.subjectstrain gaugeeng
dc.subjectload celleng
dc.subjectweighingeng
dc.titleModul pro precizní měření s tenzometrycze
dc.titleModule for precise measurements with Strain Gaugeseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJanásek Vojtěch
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record