Show simple item record

Analyses of spent fuel characteristics changes during dry interim storage by means of computer code FRAPCONdc.contributor.advisorKobylka Dušan
dc.contributor.authorJindřich Prášil
dc.date.accessioned2022-06-03T22:53:21Z
dc.date.available2022-06-03T22:53:21Z
dc.date.issued2022-06-03
dc.identifierKOS-1202285289105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101175
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá výpočty vyhořelého jaderného paliva v průběhu suchého skladování modulem DATING. Podrobně zhodnocen byl výpočet \mbox{creepové} deformace a výpočty teplot tímto modulem. Dále byly rozebrány možnosti výpočtu ostatních jevů důležitých pro suché skladování, mezi které patří zpožděné hydridové praskání, reorientace hydridů a koroze pod napětím. Programem FRAPCON 4.0 byly provedeny výpočty vyhořívání a srovnány s výpočty pomocí FRAPCONu 3.4 pro stejné výkonové historie a parametry paliva. Dále byly srovnány hodnoty creepové deformace v průběhu suchého skladování pomocí modifikovaného FRAPCONu 3.4, do kterého byla pro období suchého skladování implementována rovnice pro slitinu E-110, a modulu DATING, jenž je součástí FRAPCONu 4.0. V rámci práce jsou rovněž navrženy možnosti úpravy modulu DATING, aby byl vhodnější pro výpočty paliva typu VVER v průběhu suchého skladování v obalových souborech.cze
dc.description.abstractThis Masters thesis deals with the calculations of spent nuclear fuel during dry storage by the DATING module. Much emphasis was placed on the calculation of creep deformation and temperature calculations by this module. Furthermore, the possibilities of calculating other phenomena important for dry storage, including delayed hydride cracking, hydride reorientation and stress corrosion cracking, were evaluated. Calculations during operation were performed with FRAPCON 4.0 and compared with FRAPCON 3.4 calculations for the same power history and fuel parameters. In addition, creep strain values during dry storage were compared using a modified FRAPCON 3.4, in which the equation for the E-110 alloy was implemented for the dry storage period, and the DATING module included in FRAPCON 4.0. The thesis also suggests ways to modify the DATING module to make it more suitable for calculations of VVER fuel during dry storage in casks.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpalivo VVERcze
dc.subjectvyhořelé jaderné palivocze
dc.subjectsuché skladovánícze
dc.subjectFRAPCONcze
dc.subjectDATINGcze
dc.subjectnuclear fuel VVEReng
dc.subjectspent nuclear fueleng
dc.subjectdry storageeng
dc.subjectFRAPCONeng
dc.subjectDATINGeng
dc.titleAnalýzy změn parametrů vyhořelého jaderného paliva v průběhu suchého skladování v meziskladu pomocí kódu FRAPCONcze
dc.titleAnalyses of spent fuel characteristics changes during dry interim storage by means of computer code FRAPCONeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDostál Martin
theses.degree.disciplineJaderné reaktorycze
theses.degree.grantorkatedra jaderných reaktorůcze
theses.degree.programmeJaderné inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record