Show simple item record

Systém pro analýzu chování včelí královnydc.contributor.advisorKrajník Tomáš
dc.contributor.authorKristi Žampachů
dc.date.accessioned2022-06-02T22:53:20Z
dc.date.available2022-06-02T22:53:20Z
dc.date.issued2022-06-02
dc.identifierKOS-1089127926305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101048
dc.description.abstractTato práce se zabývá detekcí včelí královny uvnitř včelího úlu. Z metod na detekci a sledování objektů jsme vybrali WhyCode, který nejlépe splňuje naše požadavky, výpočetně nenáročnou detekci a přesný odhad pozice. V práci navrhujeme nový systém, WhyComb, který vychází z WhyCode. WhyComb implementuje filtry na odchytávání falešně pozitivních detekcí. Dále přidává detekci pomocí konvoluce, která detekuje královnu při okluzi WhyCode markeru. Oba systémy jsme porovnávali pomocí 'precision', 'recall' a Wilcoxonova párového testu. Výsledky ukazují že WhyComb detekuje královnu častěji s menší průměrnou chybou detekce. Whycomb je součástí projektu 'RoboRoyale', který má za cíl integrování robotických včel do dvoru královny.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with detecting the honey bee queen inside the hive. From different detection and tracking methods, we selected Whycode, which best met our requirements, computationally efficient detection and precise position estimation. Here we propose a new system, WhyComb, that is built upon WhyCode. Whycomb implements filters to filter out false-positive detections. Futhermore, it adds convolution-based detection, which is used in where the WhyCode marker is occluded. We compared both systems with precision, recall, and Wilcoxon pairwise test. The results show that WhyComb detects the queen more often and has a lower average detection error. WhyComb is part of a larger project, 'RoboRoyale', that aims to integrate robotic bees into the queen's court.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSledování včelí královnycze
dc.subjectPočítačové viděnícze
dc.subjectROScze
dc.subjectDetekce objektůcze
dc.subjectHoney bee queen trackingeng
dc.subjectComputer visioneng
dc.subjectROSeng
dc.subjectObject detectioneng
dc.titleVisual analysis of beehive queen behaviourcze
dc.titleSystém pro analýzu chování včelí královnyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeStefanec Martin
theses.degree.disciplinePočítačové hry a grafikacze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record