Show simple item record

Stochastic Methods for Position Estimation and Object Movement Predictiondc.contributor.advisorDemel Jiří
dc.contributor.authorPavel Kulmon
dc.date.accessioned2022-06-01T22:19:17Z
dc.date.available2022-06-01T22:19:17Z
dc.date.issued2022-06-02
dc.identifierKOS-776855681105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/100934
dc.description.abstractCílem této dizertační práce je návrh nového asociačního algoritmu určeného primárně pro systémy Multi-Static Primary Surveillance Radar (MSPSR). Systémy MSPSR spadají do kategorie pasivních multilateračních radarových systémů. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola slouží jako úvod do problematiky určování polohy cílů v systémech MSPSR. Mimo samotného úvodu také obsahuje rešerši existujících postupů řešení asociace v systémech MSPSR společně s popisem jejich nedostatků a stanovením požadavků na nový algoritmus. Hlavním obsahem druhé kapitoly práce je pak vlastní publikační činnost autora (plné texty článků) jejímž tématem je právě zcela nový algoritmus asociace pro určení polohy cíle. Navrhovaný algoritmus je založený na Markov Chain Monte Carlo (MCMC) metodách a také neparametrickém apriorním rozdělení pro asociace které nese název Indian Buffet Process (IBP). K článkům je zde poskytnut teoretický úvod do MCMC metod a IBP a také krátká diskuze výsledků v článcích dosažených. Třetí kapitola se zabývá diskuzí zvoleného řešení, dosažených výsledků a možných dalších směrů výzkumu metodologie. Poslední kapitola slouží jako závěr této práce.cze
dc.description.abstractThe goal of this dissertation thesis is the development of brand new association algorithm intended to use in the Multi-Static Primary Surveillance Radar (MSPSR) systems. The MSPSR systems are included in the category of passive multilateration radar systems. The thesis is divided in to four chapters. The first chapter serves the purpose of introduction in to the matter of target position estimation in the MSPSR systems. After the introduction, the research of current solutions of the MSPSR association problem is included together with the description of their drawbacks which forms the requirements for the new algorithm. The second chapter is mainly consisted of the publication work of the author (article full texts) the main point of which is the brand new association algorithm for target position determination. The proposed algorithm is based on the Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo (RJMCMC) methods and the nonparametric association prior distribution with the name Indian Buffet Process (IBP). The articles are supplemented with short introduction in to the MCMC methods and the IBP. The chosen methodology and achieved results are discussed in the third chapter together with the ideas for future development. The last chapter concludes the thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject: radarcze
dc.subjecturčování polohycze
dc.subjecttrackingcze
dc.subjectMSPSRcze
dc.subjectbayesovská inferencecze
dc.subjectMCMCcze
dc.subjectRJMCMCcze
dc.subjectradareng
dc.subjectpositioningeng
dc.subjecttrackingeng
dc.subjectMSPSReng
dc.subjectbayesian inferenceeng
dc.subjectMCMCeng
dc.subjectRJMCMCeng
dc.titleStochastické metody určování polohy a predikce pohybu objektů v prostorucze
dc.titleStochastic Methods for Position Estimation and Object Movement Predictioneng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeKočandrlová Milada
theses.degree.disciplineSystémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavběcze
theses.degree.grantorkatedra inženýrské informatikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record