Show simple item record

Content management in augmented realitydc.contributor.advisorSedláček David
dc.contributor.authorJan Borecký
dc.date.accessioned2022-05-31T22:52:28Z
dc.date.available2022-05-31T22:52:28Z
dc.date.issued2022-05-31
dc.identifierKOS-1062775484105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/100863
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá využitím možnosti sdílení souřadného systému na platformě Android mezi více zařízeními pro koncept rozšířeně realitních expozic Národního muzea. Srovnává nejznámější dostupné technologie pro sdílení souřadného systému. Předkládá návrh aplikace pro umístění a následnou modifikaci pozice, rotace a velikosti virtuálních objektů v~rámci rozšířeně realitní scény. Dále na základě návrhu implementuje jednoduchou aplikaci v herním enginu Unity postavenou na technologii Google Cloud Anchors. Aplikace umožňuje sdílení zmapovaných scén, do kterých lze přidat a modifikovat objekty uložené na serveru. To vše sdílené s dalšími uživateli v reálném čase. V neposlední řadě práce hodnotí kvalitu mapování a persistenci scény napříč zařízeními.cze
dc.description.abstractBachelor thesis deals with the use of the possibility of sharing the coordinate system between multiple devices on the Android platform for the concept of augmented reality exhibitions of the National Museum. It compares the best known technologies for coordinate system sharing and presents an application design for placing and subsequent modifying the position, rotation and size of virtual objects within the augmented reality scene. Furthermore, based on the design, it implements a simple Unity application based on Google Cloud Anchors technology. The application allows sharing mapped scenes, to which you can add and modify objects stored on a server. All shared with other users in real time. Last but not least, the work evaluates the quality of mapping and scene persistence across devices.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectCloud Anchorcze
dc.subjectFirebasecze
dc.subjectGooglecze
dc.subjectARcze
dc.subjectrozšířená realitacze
dc.subjectNárodní muzeumcze
dc.subjectCloud Anchoreng
dc.subjectFirebaseeng
dc.subjectGoogleeng
dc.subjectAReng
dc.subjectaugmented realityeng
dc.subjectNational museumeng
dc.titleSpráva obsahu v rozšířené realitěcze
dc.titleContent management in augmented realityeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSion František
theses.degree.disciplinePočítačové hry a grafikacze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record