Show simple item record

Determination of pulse wave propagation velocity by invasive and non-invasive techniquesdc.contributor.advisorFabián Vratislav
dc.contributor.authorŠtěpán Hetych
dc.date.accessioned2022-05-31T22:52:02Z
dc.date.available2022-05-31T22:52:02Z
dc.date.issued2022-05-31
dc.identifierKOS-958760420105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/100855
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá popisem a vyšetřením kardiovaskulárního systému, jehož onemocnění patří celosvětově mezi nejčastější příčiny úmrtí. Práce obsahuje popis základních hemodynamických parametrů se zaměřením na rychlost šíření pulzní vlny (PWV) a rešerši v současné době používaných zařízení sloužících k měření tohoto parametru. V praktické části se práce zaměřuje na zpracování invazivních dat a ověření úspěšnosti a robustnosti tangenciální metody, jakožto nejhojněji používané metody detekce náběžné hrany pulzní vlny. Druhá polovina praktické části se zaměřuje na vytvoření modelu sloužícího k aproximaci rychlosti, kterou urazí primární odražená vlna.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with description and examination of circulatory system, whose disease belongs to most frequent causes of death in the world. This thesis contains description of basic hemodynamic parameters, with aim to pulse wave velocity (PWV) and research of devices used for measuring this parameter currently. Practical part is aimed at processing invasive data and verifying of succes rate and robustness tangencial method, as a most frequent method for detection leading edge of pulse wave. Second half of practical part is aimed at creating model for aproximation velocity, which primary reflection wave travel.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbakalářská prácecze
dc.subjecthemodynamické parametrycze
dc.subjectkardiovaskulární systémcze
dc.subjectrychlost šíření pulzní vlnycze
dc.subjectrešerše přístrojůcze
dc.subjecttangenciální metodacze
dc.subjectpulzní vlnacze
dc.subjectlineární aproximacecze
dc.subjectbachelor thesiseng
dc.subjecthemodynamics parameterseng
dc.subjectcirculatory systemeng
dc.subjectpulse wave velocityeng
dc.subjectresearch of deviceseng
dc.subjecttangencial methodeng
dc.subjectpulse waveeng
dc.subjectlinear aproximationeng
dc.titleStanovení rychlosti šíření pulzní vlny invazivními a neinvazivními technikamicze
dc.titleDetermination of pulse wave propagation velocity by invasive and non-invasive techniqueseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBělobrádek Radim
theses.degree.grantorkatedra teorie obvodůcze
theses.degree.programmeLékařská elektronika a bioinformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record